Nyheter

uutiskuva-metsatie-kemera.jpg
15.05.2019 09:33
Skogscentralen har sedan början av året betalat ut 10,9 miljoner euro åt skogsägare i form av Kemera-stöd för skogsvårdsarbeten. Det är kring en femtedel mer än under samma period i fjol. I slutet av april hade nästan dubbelt så mycket stöd betalats för skogsvägsarbeten jämfört med samma period i fjol. Också utbetalningarna av stöd för vård av torvmarksskog och ungskog har ökat.
uutiskuva-metsanviljely.jpg
14.05.2019 10:28
Under den kommande tillväxtsäsongen planteras nästan 180 miljoner trädplantor i de finländska skogarna. Bara några procent av plantorna importeras. De inhemska plantorna är anpassade till våra väderförhållanden och har ett litet kolavtryck.
uutiskuva-kanahaukan-poikaset.jpg
10.05.2019 10:37
Mängden hökfåglar som häckar i skogarna har minskat konstant. Om ingen känner till boplatserna går de förlorade i  avverkningar. Därför ser skogsägare nu i e-tjänsten MinSkog.fi var hökfågelbona finns. Det är Finlands skogscentral och Naturhistoriska centralmuseet Luomus som har gjort det här möjligt. Förhoppningen är att hökfåglarnas ställning ska förbättras och fler boplatser bevaras då informationen blir tillgänglig.
uutiskuva-metso-kohteet.jpg
02.05.2019 10:24
Skogsbranschens aktörer behövs i beredningen av tillfälliga METSO-skyddsavtal. I år finns det 4,7 miljoner euro att använda för miljöstöd.
uutiskuva-metsaanfi-kartan-piirto-mki-sve.jpg
30.04.2019 12:41
Det går nu att göra anmälan om användning av skog för alla objekt i e-tjänsten MinSkog.fi. Du kan själv rita ut gränserna för det område som anmälan gäller.
uutiskuva-metsanomistaja-tavoitteet.jpg
29.04.2019 12:09
Virkesproduktionen och skogsbruket är viktigt eller mycket viktigt för största delen av skogsägarna men naturen, rekreation och landskap är värden som kommer tätt efter. Det visar en studie som Pellervo ekonomiska forskningsinstitut PTT har gjort för Skogscentralen. Många skogsägare har flera viktiga värden och mål för skogen.
uutiskuva-metsaanfi-maisema-alueet-muurasjarvi-kulttuurimaisema.jpg
25.04.2019 10:03
Miljöinformationen i e-tjänsten MinSkog.fi är nu mångsidigare än förr. Nu kan du i e-tjänsten se också nationellt värdefulla landskapsområden.
uutiskuva-luonnontuotteet.jpg
18.04.2019 10:51
Finländska företag i naturproduktsbranschen behöver allt mer råvaror av olika slag för att kunna svara på den internationella efterfrågan på produkter. Finlands skogscentral deltar nu i ett projekt där ett av målen är att hitta lösningar på de problem som finns i naturproduktsbranschens distributionskedja.
uutiskuva-hirvivahinkokorvaus.jpg
17.04.2019 10:39
I vår får skogsägarna ersättningar på ca 2 miljoner euro för skador som orsakats av älgar och andra hjortdjur. Ersättningsbeloppet ökar med 0,6 miljoner euro jämfört med föregående år. Finlands skogscentral betalar ersättning till skogsägarna utifrån de skador som värderades i fjol.
uutiskuva-kemera-varat.jpg
15.04.2019 14:06
I år har 55,9 miljoner euro reserverats i form av Kemera-medel för att stöda virkesproduktionen. I fjol blev kring 7 miljoner euro Kemera-stöd oanvänt men det påverkar inte årets stöd. Det finns lika mycket Kemera-stöd att erbjuda åt skogsägare i år som det fanns i fjol.