Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

uutiskuva-toimistot.jpg
17.03.2020 16:53
Från och med onsdagen 18.3.2020 kan du besöka Skogscentralens kontor i Rovaniemi, Kajana, Uleåborg, Kuopio, Joensuu, Jyväskylä, Tammerfors, Seinäjoki, Åbo, S:t Michel, Kouvola, Lahtis och Helsingfors enbart om du bokar tid på förhand. Det gör du via Skogscentralens kundtjänst. Tider kan bokas till måndagar och onsdagar mellan klockan 9 och 12.
uutiskuva-hirvet.jpg
16.03.2020 12:59
I år betalas cirka 1,4 miljoner euro i ersättningar till skogsägare för skador som älgar och andra hjortdjur gjort i skogen. Ersättningarna minskade med 0,6 miljoner euro jämfört med vad som betalades i fjol. Finlands skogscentral betalar ersättningarna till skogsägarna utifrån de skadevärderingar som gjorts föregående år. I år betalas ersättningarna tidigare än vanligt, redan i februari.
uutiskuva-korjuujalki.jpg
16.03.2020 12:24
Skogen gallras i enlighet med skogsvårdsrekommendationerna för att den ska kunna växa till ett högklassigt och värdefullt bestånd som genererar virkesinkomster. Man kan påverka inkomsterna både genom gallringsmetoden och gallringsstyrkan. Om man gallrar för kraftigt blir skogen känslig för skador, vilket kan försämra lönsamheten.
uutiskuva-koulutukset.jpg
13.03.2020 15:21
Skogscentralen vill göra sitt för att förhindra spridningen av coronaviruset, som har utvecklats till en pandemi. Därför ordnar vi under våren inga evenemang eller utbildningar där deltagarna är fysiskt närvarande.
Harvennettu mäntymetsä. Nainen istuu puunrungolla.
04.03.2020 15:26
I fjol frågade vi användarna av e-tjänsten MinSkog.fi vem som sköter deras skogar. De vanligaste svaren var “Jag gör största delen själv“ och “Vi utför skogsvårdsarbetena tillsammans inom familjen”.
" "
24.02.2020 10:03
Finlands skogscentral öppnar årets första ansökningsomgång för naturvårdsprojekt den 24 februari. Den här gången söker vi verkställare till tio olika projekt som stöder biologisk mångfald.
uutiskuva-sanastotyo.jpg
19.02.2020 10:38
Finlands skogscentral med samarbetspartner har inlett ett omfattande lexikonarbete med skogsbranschens terminologi, där man producerar ett elektroniskt skogslexikon. Det publiceras på Suomi.fi-webbplatsens plattform under 2020.
uutiskuva-avoinmetsatieto.jpg
13.02.2020 13:14
Finlands skogscentral har kartlagt användarnas upplevelser av den öppna skogliga informationen och deras idéer om hur den skulle kunna utvecklas. Kartläggningen gjordes som en omfattande enkätundersökning i slutet av förra året. Över hälften av dem som svarade på enkäten använder den öppna skogliga informationen varje vecka eller till och med dagligen. Mest är användarna intresserade av skogsdatafigurer och av uppgifter om avverkningsanmälningar.
12.02.2020 15:32
På fastighetskartan i e-tjänsten MinSkog.fi kan du se information om skogen, naturen och miljön. Som standardinställning syns en terrängkarta i bakgrunden, men användaren kan också välja flygfoto eller flygfoto med så kallade falska färger. De nyaste flygbilderna i falska färger i MinSkog.fi är från 2019.
uutiskuva-kemera-raivaus.jpg
07.02.2020 10:09
Den nuvarande Kemera-lagen är i kraft till och med 31.12.2020, och sedan har Jord- och skogsbruksministeriet planerat att förlänga den med ett år.  Planen är att förlängningen av den nuvarande Kemera-lagen ska träda i kraft genast i början av 2021, och då skulle handläggningen av Kemera-projekt fortsätta normalt i år och nästa år.

.