Nyheter

30.12.2014 12:40
Skogsägarna kan använda Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi gratis fram till utgången av februari 2015. Skogsägarna har kunnat prova tjänsten gratis sedan november.
22.12.2014 14:08
De nyligen gjorda förändringarna i lagen om skogsvårdsföreningar träder huvudsakligen i kraft i början av 2015. Skatteförvaltningen har under hösten tagit ut den sista skogsvårdsavgiften. Eftersom betalningsskyldigheten upphör, beviljar Skogscentralen inte längre befrielser från skogsvårdsavgiften.
22.12.2014 13:49
Skogscentralen önskar dig en fridfull jul och ett gott nytt år 2015. I år har vi velat stöda ungdomar med våra julhälsningsmedel.
19.12.2014 13:25
Riksdagen godkände den nya lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, Kemera-lagen. Lagen förväntas att träda i kraft under 2015. Ikraftträdandet förutsätter att Europeiska kommissionen godkänner den.
19.12.2014 12:59
Skogscentralens kontor i Kurikka och Bennäs har stängts och vi har öppnat ett nytt kontor i Jakobstad. Vårt kontor i Helsingfors har också flyttat till en ny adress.
14.11.2014 14:00
Skogsägarna kan använda Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi gratis från mitten av november till utgången av 2014. Hittills har man kunnat prova tjänsten gratis i en vecka.
14.11.2014 09:49
Röd barrträdskräfta har orsakat skador hos granar på åtminstone 60 hektar i Norra Savolax. Den verkliga omfattningen av skadorna kartläggs nu i hela Finland. Anmäl dina observationer till Skogscentralen eller till Skogsforskningsinstitutet.
29.09.2014 08:44
I marknadsvimlet gav vi goda skogsvårdsråd till idel glada skogsägare i Ekenäs.
23.09.2014 10:37
Ett oskött plantbestånd kan medföra betydande förluster för skogsägaren. Plantorna kan skadas och till och med dö om beståndet inte vårdas på tillbörligt sätt.
18.09.2014 13:10
E-tjänsten MinSkog.fi, som tillhandahålls av Finlands skogscentral, har utökats med förmedling av arbetsobjekt. Skogsägaren kan nu bjuda ut skogsvårdsarbeten och avverkningar på webben och den vägen leta fram aktörer som utför skogsvårdsarbeten eller köper virke.