Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

11.01.2016 14:49
År 2015 betalade Skogscentralen 57,7 miljoner euro i finansieringsstöd för hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-stöd, till skogsägarna. Av stödet som betalades ut hänförde sig 47,6 miljoner euro till den gamla Kemera-lagen och 10,1 miljoner euro till den nya lagen som trädde i kraft i början av juni.
08.01.2016 10:34
Antalet besökare i tjänsten Halkoliiteri.com har stigit till nästan 1 000 per dygn. Siffran är trefaldig jämfört med genomsnittet. Under ett år brukar webbplatsen ha sammanlagt drygt 100 000 besökare.
31.12.2015 10:41
Skogscentralen granskar varje år kvaliteten på bekämpningen av rotticka. Resultaten från det gångna året visade att bekämpningsarbetet hade utförts framgångsrikt på tre av fyra av de granskade objekten. Rotticka är den värsta svampsjukdomen som hotar skogarnas hälsa.
30.12.2015 09:02
Anmäl dig genast till Min Skog ABC-dagen. Vi välkomnar särskilt alla nya skogsägare, samt personer som vill bekanta sig med skogsbruket.
21.12.2015 11:16
Skogsbeskattningen ändras vid årsskiftet med hänsyn till kapitalinkomstskatten, rätten att avdra överlåtelseförlust och nedre gränsen för omsättning som medför mervärdesskattskyldighet. Skogsägaren bör också komma ihåg att Skatteförvaltningen inte längre skickar ut periodskattedeklarationsblanketter per post till jordbruksföretagare och skogsägare.
21.12.2015 10:53
I december betalar Skogscentralen ut stöd enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk, dvs. Kemera-lagen, som trädde i kraft i juni. Sökandena får ett meddelande om det slutliga stödbeloppet och tidpunkten för betalningen per post.
17.12.2015 08:48
Skogscentralen önskar en fridfull jul och ett gott nytt år 2016. I år använder vi pengarna till att hjälpa de bostadslösa i stället för att sända julkort och gåvor.
10.12.2015 10:20
Under de senaste årtiondena har skogsägarna fått en ganska stabil avkastning från sina skogar. Jämfört med annan investeringsverksamhet är skogsbruk en verksamhet på lång sikt: omloppstiden är 40–120 år beroende på trädslag, ståndort och läge.
03.12.2015 14:46
Nu söker vi verkställare för naturvårdsprojekt enligt lagen om hållbart skogsbruk. Vi utlyser tio projekt som alla handlar om att verkställa åtgärder som förbättrar vattenvården inom skogsbruket.
26.11.2015 12:50
Finlands skogscentral har börjat med att aktivt erbjuda sin expertis och sitt kompetensnätverk till företag och samfund inom skogsbranschen. Avsikten med att vi tar kontakt med företagen är att vi tillsammans ska söka nya förutsättningar för affärsverksamheten att växa, och röja undan sådant som i praktiken hindrar företagen och tjänsterna att utvecklas.

.