Nyheter | Skogscentralen

Nyheter

Kaatunut puunrunko keväisessä metsässä.
20.04.2020 15:46
Många skogsägare har flera olika mål med sin skog. Då kan man använda olika delar av skogen till olika saker eller kombinera olika användningsändamål på samma område. Till vardagsskogsvården hör också att man beaktar den biologiska mångfalden i all skogsvård. Skogsägaren kan förbättra mångfalden genom små val och utan några större kostnader.
uutiskuva-istutus.jpg
16.04.2020 09:51
Coronaepidemin och bekämpningen av den påverkar många företag. Också i skogs- och naturproduktsbranscherna är företagarna oroliga för finansieringen och för hur de ska kunna trygga sin verksamhet. Resebegränsningarna försämrar tillgången till säsongsarbetskraft. Skogscentralens företagstjänster hjälper företag i skogs- och naturproduktsbranscherna i det svåra läget.
uutiskuva-tuhkalannoitus.jpg
15.04.2020 09:35
Kemera-stödet för askgödsling av skog utvidgas den 1 maj 2020. Från och med då kan Kemera-stöd beviljas till fler askgödslingar än tidigare, eftersom kravet på påvisad näringsobalans på torvmark slopas. Stöd för askgödsling söker man med Skogscentralens Kemera-blankett för vitaliseringsgödsling.
uutiskuva-taimikonhoito.jpg
08.04.2020 10:06
Finlands skogscentral granskade resultaten av tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som hade utförts år 2019 och för vilka det hade kommit in ansökningar om Kemera-stöd. I fältgranskningarna upptäcktes en hel del arbeten som avvek från finansieringsvillkoren. Kvaliteten på skogsvårdsarbeten kan förbättras genom egenkontroll.
uutiskuva-haavat.jpg
03.04.2020 14:34
Finlands skogscentral har inlett ett nytt projekt för att stärka det regionala nätverket av värdefulla naturobjekt. Med en mobilapp samlar man in information om naturvärden och naturobjekt som skogsägarna känner till, och i planeringen av naturvården används olika geodatamaterial. Projektet är en del av Metso-programmet och inleds i sommar.
uutiskuva-metsanomistajat.jpg
02.04.2020 09:39
Skulle du vilja veta hur många privatpersoner i olika landskap som äger skog och hur mycket skog de i medeltal äger? Eller hur gamla skogsägarna är i medeltal? Finlands skogscentral har publicerat statistik över personer som äger skog i Finland. Informationen har delats upp enligt landskapen där skogsägarna bor, och man kan se på statistiken också enligt areal eller kön. Statistiken uppdateras två gånger om året.
uutiskuva-kasvupolku-valinnat.jpg
01.04.2020 15:24
29 företag av 53 sökande har valts ut till Kasvu Open-stigen Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse. De utvalda företagen får delta i gratis företagscoachning under våren och försommaren. Finlands skogscentral är med som samarbetspartner på tillväxtstigen.
uutiskuva-koulutukset2.jpg
27.03.2020 09:36
Finlands skogscentral ordnade nästan 800 utbildningar för skogsägare och skogsproffs i fjol. Över 17 000 skogsägare och 6 000 proffs deltog. Det var fler än rekordantalet från året innan.
uutiskuva-metsalain-valvonta.jpg
25.03.2020 09:35
Finlands skogscentral övervakar med satellitbilder och fältgranskningar att avverkningarna av skog sker enligt lagen. Från och med i fjol har granskningarna riktats in på genomförda avverkningar och speciellt kritiska objekt, till exempel avverkningar i närheten av vattendrag. I fjol upptäcktes över hundra misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet.
uutiskuva-puronvarsi.jpg
19.03.2020 10:37
Skogscentralens datagranskning av de viktiga livsmiljöerna i skogslagen, som har varit avbruten sedan november på grund av evalueringen av skogslagen, återupptas. Detta i och med att minister Jari Leppä i mars meddelat att man inte kommer att öppna hela skogslagen för översyn. Därmed kan datagranskningen av materialet fortsätta.

.