Nyheter

uutiskuva-katajanmarja.jpg
03.09.2019 09:24
De inhemska destillerierna har svårt att få tag på inhemska enbär, som används i produktionen av gin. Skogscentralens projekt Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista (ungefär Växande affärsverksamhet från naturprodukter) börjar ta itu med problemet tillsammans med skogsägare, personer som vill plocka enbären och företagen.
uutiskuva-metsaanstartti.jpg
26.08.2019 09:27
Skogscentralens årliga MinSkog-introdag erbjuder grundläggande kunskaper i att äga skog. Introdagen ordnas på olika orter den 14 september det går nu att anmäla sig.
uutiskuva-metsaanfi-kirjautumiset-sve.jpg
19.08.2019 13:19
Användarmängden i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi ökar stadigt. Skogsägare upplever att tjänsten är enkel att använda och rekommenderar tjänsten åt andra.
uutiskuva-monimetsa.jpg
19.08.2019 13:06
Det finns över en halv miljon skogsägare i Finland som äger 60 procent av den produktiva skogsmarken i landet. Skogsägarnas beslut påverkar hur de här skogarna sköts. Monimetsä-projektet tar i höst ut skogsägare och skogsproffs i skogen för att diskutera naturhänsyn i ekonomiskogar.
uutiskuva-kartan-piirto-kemera-hakemus-sve
31.07.2019 09:02
Många skogsägare röjer själva sin plantskog och ansöker om Kemera-stöd för arbetet. Betalningen av stödet förutsätter att en anmälan om verkställande lämnas in till Skogscentralen efter slutfört arbete. Utöver röjsågen är det bra att ta med sig en fyra meter lång käpp till arbetsplatsen – till exempel ett metspö med teleskopskaft. Med ett sådant kan man mäta resultatet, till exempel antalet träd som blir kvar, allteftersom arbetet går framåt. När du antecknat uppgifterna redan under arbetets gång behöver du inte återvända till skogen för att mäta.
uutiskuva-puuntarjonta.jpg
03.07.2019 10:38
Utgående från anmälningar om användning av skog ser det ut som om ökningen i utbudet av virke från privatskogar avtar i år. Utbudet av virke minskade med 11 procent under början av året jämfört med samma period år 2018. Speciellt bra syns förändringen för stock, vars utbud minskade med 27 procent. Utbudet av massaved fortsatte sakta öka.
uutiskuva-ruskomantypistiainen-toukat.jpg
02.07.2019 14:50
De första observationerna av röd tallstekel som äter tallens barr gjordes redan i slutet av maj i de österbottniska landskapen. I juni ökade förstörelsen betydligt och hundratals skogsägare och andra medborgare har kontaktat Skogscentralen och andra aktörer i skogsbranschen.
uutiskuva-saastopuut.jpg
27.06.2019 10:23
Finlands skogscentral följer årligen upp kvaliteten på naturvården med hjälp av granskningar i privatskogar. Granskningsresultaten från år 2018 visar att avverkningarna och skogsförnyelserna hade genomförts utmärkt eller bra med hänsyn till naturvården på 84 procent av de granskade objekten.
uutiskuva-automaattitulkinta.jpg
24.06.2019 10:52
Finlands skogscentral har tagit i bruk satellituppföljning av avverkningar i hela landet. Tjänsten tar fram kartor över verkställda avverkningar och effektiverar övervakningen av skogslagen. Med hjälp av den är det enkelt att jämföra anmälningar om användning av skog som skogsägare och virkesköpare lämnar in med verkställda avverkningar.
uutiskuva-metsatuholaki.jpg
19.06.2019 12:14
Skogsägarna och virkesägarna måste se till att virket förs bort från skogen och vägkanterna inom de utsatta tider som definieras i skogsskadelagen, så att inte skadeinsekter kommer åt att sprida sig i skogen. Populationen av granbarkborrar som skadar granar var på väg att växa i fjol men vårens omväxlande väder har inte gynnat barkborrarnas svärmning på samma sätt som i fjol.