Nyheter

uutiskuva-puurakentaminen1.jpg
25.11.2019 15:28
Användningen av trä i offentliga byggnader har ökat kraftigt under de senaste åren. Att bygga i trä ses som ett sunt, säkert och ekologiskt alternativ. Tiden är den rätta för träbyggande, men mer information behövs. Skogscentralens nationella projektverksamhet kring träbyggande ger råd åt och utbildar företag i branschen och utvecklar verksamheten.
uutiskuva-metsaanfi-palkinto.jpg
21.11.2019 14:39
Finlands Forstvetenskapliga Samfunds Skogstaxeringsklubb delade på onsdagen ut innovationspris till Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi, Skogscentralen och Jord- och skogsbruksministeriet. Priset beviljas med tre års mellanrum.
uutiskuva-purokohde.jpg
15.11.2019 10:48
Finlands skogscentral inledde en utredning av det dataunderhåll som har gjorts åt det material som innehåller information om de särskilt viktiga livsmiljöerna i skogslagens 10 paragraf. Utredningsarbetet inleddes då det uppstod en offentlig debatt och en oro för hur dataunderhållet påverkar mängden skogslagsobjekt och speciellt bäck- och rännilobjekten.
uutiskuva-lannoitus.jpg
14.11.2019 09:33
Årligen uppstår det 600 000 ton aska som ett resultat av att vi bränner biobränslen i Finland. Den här askan utnyttjas bara delvis. Aska kunde ge bäst totalnytta som gödsel i torvmarksskogar, men numera hamnar en betydande andel av askan i jordbyggnad eller till och med på avstjälpningsplatsen.
uutiskuva-metsaanfi.jpg
11.11.2019 14:44
Poststrejken som inleddes på måndagen 11.11.2019 påverkar utdelningen av brev. I skogsärenden lönar det sig att i mån av möjlighet använda Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi.
uutiskuva-purokohde.jpg
08.11.2019 08:34
Finlands skogscentral har beslutat att avbryta genomgången av de data som finns om skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer. Under avbrottet utvärderar vi det dataunderhåll som redan har gjorts och dess effekter på materialet. Just nu pågår också en utvärdering av skogslagen och det kan påverka hanteringen av materialet.
uutiskuva-ymparistotuki.jpg
01.11.2019 10:37
Nästa år finns det sju miljoner euro att dela ut i form skogsbrukets miljöstöd och naturvårdsanslag. Det är två miljoner mer än i år. Skogscentralen behöver allt fler aktörers hjälp i beredningen av METSO-programmets miljöstödsansökningar.
uutiskuva-metsanhoidon-abc.jpg
29.10.2019 10:20
Serien Skogsvårdens ABC, på finska Metsänhoidon ABC, har utökats med nya videor som till exempel handlar om plantskogsvård, skogens utveckling, beskattning, dödsbon och skogsnaturens mångfald samt hur man kan öka den. De praktiska undervisningsvideorna produceras i samarbete mellan Finlands skogscentral, skogsvårdsföreningarna, Stora Enso, Metsä Group och UPM.
uutiskuva-lunawood.jpg
28.10.2019 08:06
Finlands bästa tillväxtföretag har utsetts i Kasvu Open-tävlingen. Lunawood Oy som deltog i tillväxtstigen Förnybar skog och landsbygd vann tävlingens start again-serie.
uutiskuva-juurikaapa-torjunta.jpg
24.10.2019 09:53
Rotrötan förstör virke till ett årligt värde av omkring 50 miljoner euro i de inhemska ekonomiskogarna. Spridningen kan hindras genom att man vid avverkningen behandlar stubbarna med bekämpningsmedel. Finlands skogscentral granskar stubbehandlingens kvalitet. I år har stubbehandlingskvaliteten på de granskade objekten varit något sämre än under tidigare år.