Webbutbildning om skogsämnen intresserade många i fjol | Skogscentralen

Webbutbildning om skogsämnen intresserade många i fjol

Dekorativ bild.
Det är lätt att delta i webbstudier och webbinarier till exempel hemma i soffan. Foto: Pixabay
Över 2 000 skogsägare eller skogsproffs deltog i Finlands skogscentrals webbutbildningar under fjolåret. På grund av coronapandemin ordnades det klart mindre fält- och klassrumsundervisning än tidigare, så många skogsintresserade sökte kunskap i webbföreläsningar och självstudiematerial på webben. Också i år finns det mångsidigt med webbkurser att välja mellan.

Nyhet 15.1.2020 

Skogscentralen utökade sitt utbud av webbutbildning i fjol, då coronarestriktionerna trädde i kraft. Skogsägare och proffs deltog aktivt i utbildningen på nätet när de fysiska sammankomsterna begränsades, och en del utbildningar fick ställas in.

I början av året loggade drygt hundra användare i månaden in på webbutbildningarna.

– I april syntes redan en klar ”coronatopp”, då deltagarantalen mer än fördubblades jämfört med början av året. Också tidigt på hösten var det livligt, men mot slutet av året mattades takten av en aning, säger personalexperten Taina Kokko vid Finlands skogscentral.

Till fjolårets populäraste webbutbildningar hörde de som handlade om särskilt viktiga livsmiljöer och naturvård. Också kurserna om mobilappen Laatumetsä och grundförbättring av enskilda vägar väckte intresse.

Sammanlagt deltog 2 160 användare i Skogscentralens webbutbildningar, jämfört med 234 året innan. Antalet webbkurser ökade också klart jämfört med föregående år.  

Studera på nätet när det passar dig

Just nu finns det 38 olika webbutbildningar i Skogscentralens utbud. En del är riktade till skogsägare och en del till skogsproffs. 

I de nyaste utbildningarna fördjupar vi oss till exempel i planeringen av hyggesbränningar, virkesdrivning under den tjälfria tiden, tjärbränning och tappning av kåda. 

– Man kan ta del av webbutbildningarna när det passar en själv bäst. Deltagarna har gett respons om att utbildningarna har bra sakinnehåll och struktur. Saker åskådliggörs med videor och bilder, och man testar med frågor hur bra man lärt sig, säger Kokko. 

Det är lätt att studera via nätet. Man kan stoppa utbildningen emellanåt och fortsätta där man blev. Man kan också göra klart några delar i taget. 

Mer information om webbutbildningarna finns på Skogscentralens webbplats.

Logga in på webbutbildningarna. Om du inte har användarnamn och lösenord kan du skapa sådana genom att registrera dig.

Bekanta dig med webbinarierna

Utöver självstudiematerialet ordnar Skogscentralen direktsända webbinarier. Också deras antal ökade betydligt under året. Under 2020 hölls 178 webbinarier, jämfört med 44 året innan. Deltagarantalet mer än fyrfaldigades från 2019 till 2020. Nästan 9 800 personer deltog i Skogscentralens webbinarier i fjol.

Du kan se Skogscentralens utbud av webbinarier i Evenemangskalendern när du väljer ”Webinaari” som kursform.

.