Webbinarier ger råd inför generationsskiftet

uutiskuva-spv-webinaarit.jpg
Det finns flera sätt att genomföra generationsskiftet, och man kan välja det alternativ som passar familjens situation bäst.
Det lönar sig att planera generationsskiftet på skogsfastigheten i god tid. Det finns flera sätt att genomföra generationsskiftet, och man kan välja det alternativ som passar familjens situation bäst. Under oktober och november ordnar Skogscentralen en serie webbföreläsningar på finska där experter ger råd om hur generationsskiften planeras och genomförs.

Att ge vidare skogen till nästa generation kan vara ett svårt beslut. Skogsägaren blir tvungen att fundera på om det finns någon som är lämplig att ta över och på vilket sätt det lönar sig att genomföra generationsskiftet.

Antti Pajula, ledande expert på fastighetsstrukturer vid Finlands skogscentral, betonar att det inte finns bara ett sätt som är det rätta och det bästa och som skulle fungera i alla familjer.

- Det är viktigt att man först reder ut helheten, vilka mål den som avstår från skogen och den som tar över har, och hur släktens skog ser ut. Efter det kan man börja jämföra olika alternativ, säger Pajula.

Varje år sker det generationsskiften på ungefär 15 000 skogsfastigheter. Inom släkten kan man föra en skogsfastighet vidare genom en affär, som gåva, som ett köp av gåvokaraktär eller som arv. Det vanligaste sättet just nu är att sälja skogen till en nära släkting, men många fastigheter går också vidare genom arv.

- Skogsägarna i Finland är ganska gamla, en tredjedel är över 70. Om man ska få också nästa generation att engagera sig i skogsbruket bör man inte skjuta upp beslutet om generationsskiftet alltför länge, säger Pajula.

Fem föreläsningar och en frågestund

I oktober och november ordnar Skogscentralen en serie webbföreläsningar, webbinarier, om generationsskiften. På webbinarierna berättar Skogscentralens experter om olika alternativ och om vad olika slags ägarbyten innebär skattemässigt. Föreläsarna går också igenom de olika ägarformerna skogssammanslutning, samfälld skog och aktiebolag.

I webbinarieserien ingår fem expertföreläsningar och en frågetimme för skogsägarna. Serien inleds den 4 oktober med Antti Pajulas introducerande föreläsning om att planera generationsskiften. På det sista webbinariet kan skogsägarna fritt ställa frågor till experterna.

Webbinarierna är gratis och hålls klockan 18–20 på torsdagskvällar. Deltagarna måste anmäla sig skilt för varje föreläsning. Man kan alltså välja de föreläsningar som man är mest intresserad av eller delta i dem alla.

Sista anmälningsdag är måndagen före varje torsdagsföreläsning. Anmälan görs på Skogscentralens Evenemang-webbsida.


Webbinarieserien om generationsskiften på skogsfastigheter, Metsätilan sukupolvenvaihdos
4.10 Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu, (om planering av generationsskiften)
11.10 Metsätilan kauppa ja metsävähennys (om att sälja skogsfastigheter och om skogsavdrag)
18.10 Metsätila lahjana ja metsälahjavähennys (om gåva och skogsgåvoavdrag)
25.10 Metsätila perintönä ja kuolinpesän metsänomistusjärjestelyt (om arv och dödsbon)
1.11 Metsäyhtymä, yhteismetsä ja osakeyhtiö omistusmuotona (om skogssammanslutning, samfälld skog och aktiebolag som ägarformer)
8.11 Kysy asiantuntijalta (fråga experterna)