Virkesproduktionen stöds med 55,9 miljoner euro i år

uutiskuva-kemera-varat.jpg
Tidig vård av plantbestånd ska göras i varje plantskog kring fem år efter att plantbeståndet anläggs.
I år har 55,9 miljoner euro reserverats i form av Kemera-medel för att stöda virkesproduktionen. I fjol blev kring 7 miljoner euro Kemera-stöd oanvänt men det påverkar inte årets stöd. Det finns lika mycket Kemera-stöd att erbjuda åt skogsägare i år som det fanns i fjol.

Mest Kemera-stöd har i år reserverats för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog, totalt 42,8 miljoner euro. Med den stödsumman vore det möjligt att utföra skogsvård på cirka 174 700 hektar i hela landet. Det betyder att plantskog och ungskog skulle vårdas på en nästan 30 000 hektar större yta än i fjol.

Skogscentralens expert på projektförvaltning Yrjö Niskanen uppskattar att den här ökningen på 30 000 hektar skulle ge kring 400 skogsarbetare eller 20 000 skogsägare sysselsättning i sommar.

- Tidig vård av plantbestånd ska göras i varje plantskog kring fem år efter att plantbeståndet anläggs. Det årliga behovet av tidig vård i de finländska privatskogarna är ungefär hundratusen hektar. Kring en tredjedel av arbetet har utförts med Kemera-stöd, säger Niskanen.

Niskanen säger att de regionala skillnaderna är stora. Mest Kemera-stödd tidig vård sett till behovet har utförts i Mellersta Finland, Kajanaland och Norra Österbotten.

Mer information om den tidiga vården av plantbestånd i jämförelse med förnyelseavverkningar syns på kartan.

Skogsvägsarbeten stöds också

För grundlig förbättring eller byggande av skogsväg finns det i år 6,5 miljoner euro i form av Kemera-stöd. Summan är en och en halv gånger så stor som användningen i fjol.

I fjol byggdes och reparerades totalt 684 kilometer vägar med Kemera-stöd. I år vore det möjligt att med stödet utföra arbeten på totalt 1000 kilometer väg, vilket skulle innebära arbete för cirka 40 personer och 10 entreprenörer.

- Det finns ingen brist på arbetsobjekt. Vägarnas goda skick är ett livsvillkor för att industrin ska få tillräckligt med virke, säger Niskanen.

Jord- och skogsbruksministeriet befäste i slutet av mars planen för användningen av Kemera-medel i år.

Mer information om Kemera-stöd finns på Skogscentralens webbsida.

Användningen av Kemera-medel åren 2012-2018.