Var med och påverka de regionala skogsprogrammen | Skogscentralen

Var med och påverka de regionala skogsprogrammen

uutiskuva-metsaohjelmat.jpg
De regionala skogsprogrammen bereds på olika verkstäder och möten i år och nästa år.
Landskapens skogsråd har inlett arbetet med de regionala skogsprogrammen för perioden 2021-2025. Skogsprogrammen främjar en mångsidig och hållbar användning av skogen. Målet är att öka arbetstillfällena och välfärden i landskapen, trygga skogsnaturens biologiska mångfald och ge verktyg i anpassningen till klimatförändringen. Nu kan du påverka beredningen av skogsprogrammen genom att svara på en öppen webbenkät.

Nyhet 3.10.2019

De regionala skogsprogrammen görs upp under ledning av 14 regionala skogsråd. I beredningen deltar olika aktörer i branschen och andra skogsbruksintresserade.

De regionala skogsprogrammen utmanar oss att fundera på vilka åtgärder som kan främja ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet i skogsbranschen.

Skogsprogrammen bygger på Nationella skogsstrategin 2025, som betonar klimatfrågor starkare än tidigare. I de skogsprogram som nu ska göras upp söker man klimatsmarta sätt att sköta skogen.

- Meningen är att programmen ska användas som gemensamma arbetsprogram för landskapen och skogsbranschen, säger näringsdirektör Anssi Niskanen vid Finlands skogscentral.

Svara på enkäten – vilka är de viktigaste målen i skogsprogrammen?

De regionala skogsprogrammen förbereds på olika verkstäder och möten i år och nästa år.

Under början av 2020 ordnas Vi pratar om skogen-evenemang i landskapen. Evenemangen samlar skogsaktörer och andra skogsintresserade för att diskutera de kommande skogsprogrammen.

Utkasten till de nya skogsprogrammen skickas ut på remiss i augusti nästa år, och skogsråden ska godkänna dem i september.

Just nu kan den som vill påverka beredningen genom att svara på en öppen enkät på nätet. Vilka är de viktigaste målen och åtgärderna som borde tas med i skogsprogrammet i ditt område?

Mer information om skogsprogrammen finns på Skogscentralens sida De regionala skogsprogrammen 2021-2025.

Du diskutera ämnet på Twitter under hashtaggarna #metsäohjelma och #skogsprogrammen.

 

.