Uppdaterade fastighetsgränser i MinSkog.fi | Skogscentralen

Uppdaterade fastighetsgränser i MinSkog.fi

Kiinteistöjen rajat ovat nyt ajantasalla Metsään.fi-palvelussa.
Logga in och se om det finns ny naturinformation för din skogsfastighet i MinSkog.fi och om fastighetsgränserna är rätt.
Vi uppdaterar materialet om fastigheternas gränser i tjänsten MinSkog.fi två gånger per år med uppgifter ur Lantmäteriverkets databas.

Den 22 april uppdaterades informationen i MinSkog.fi för fastigheter som delats, slagits ihop eller vars gränser preciserats. 

Uppdateringen av materialet med fastighetsgränser för också med sig ändringar i figurgränserna på de enskilda fastigheterna. Vi är nu i färd med att korrigera figurgränserna så att de motsvarar de ändrade fastighetsgränserna. Om du upptäcker att figurerna på din egen fastighet ännu inte följer fastighetsgränsen kan du kontakta vår kundtjänst på telefonnumret 029 432 407 eller kundtjanst(at)skogscentralen.fi.   

Har nya naturobjekt dykt upp i din skog?

Också Finlands miljöcentrals material om hotade arter och flygekorrobservationer har uppdaterats i MinSkog.fi, men det gick inte helt bekymmersfritt. En tid i början av maj visades nämligen felaktig information i MinSkog.fi, men nu har de uppgifterna rättats. 

Logga in i tjänsten på adressen minskog.fi och se vilka uppgifter där finns om din skogsfastighet. 

Samtidigt kan du delta i kampanjen Bruka skogen, värna om naturen genom att berätta vad du har gjort för att ta hänsyn till naturen i skötseln av din skog. Läs mer om kampanjen Bruka skogen, värna om naturen.

.