Unga fick information om kolsänkor och skogen | Skogscentralen

Unga fick information om kolsänkor och skogen

Taustalla nuoret istuttavat metsää ja edustalla näkyy männyntaimi joka on juuri istutettu.
Eleverna i årskurs 8 och 9 i Lyseonmäen koulu i Heinola planterade i början av september 1000 tallar på Hevossaari.
I Heinola fick elever i årskurs 8 och 9 prova på beskogning i praktiken i början av september. Ungdomarna planterade 1000 tallplantor i en gammal grustäkt. Kolsänka blir skogen om ungefär 15 år.

Nyhet 17.9.2020

Eleverna i årskurs 8 och 9 i Lyseonmäen koulu i Heinola begav sig i början av september till Hevossaari för att plantera 1000 tallar. Heinola stad äger området, som förut har varit en grustäkt men där verksamheten har upphört och som nu återställs.

Ungdomarna fick samtidigt information om skogens inverkan på klimatet och om träprodukter som lagrar kol.

Även om en del av ungdomarna har föräldrar som äger skog var planteringsröret inte ett bekant redskap.

- Roligare än matematik, var ungdomarnas bedömning av dagen efter lyckad plantering.

De tallar som planterades i Heinola är uppskattningsvis tre meter höga om tio år. En så kallad kolsänka blir den nu planterade skogen om cirka 15 år.

- Det cirka en halv hektar stora området som nu planterades kan binda lika mycket koldioxid som en familjebil orsakar på ett år, säger Jari Toivoniemi, bioexpert på Skogscentralens HIME-projekt (Hämeen ilmastoviisas maaseutu ja energiayrittäjyys, på svenska ungefär Tavastlands klimatsmarta landsbygd och energiföretagande).

Skogscentralen koordinerar aktörs- och kommunsamarbetet som behövs i planteringskampanjen inom ramen för HIME-projektet.

Initiativ från många håll

Planteringskampanjen verkställdes i början av september i Riihimäki, Tavastehus och Heinola. Skogsbranschens aktörer och några kommuner i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland vill utveckla ett verksamhetssätt som kan skapa nya kolsänkor genom beskogning av områden där det inte växer träd och erbjuda information om skogens klimatpåverkan åt unga i högstadieåldern. Kampanjen fortsätter enligt nuvarande plan på våren 2021.

Samarbetsparter på planteringsdagarna i Tavastland var skogsbranschens aktörer och samfund, bland annat Versowood, skogsvårdsföreningen, städerna, Päijät-Hämeen liitto och Taimi-Tapio.

Initiativ till beskogningen och klimatarbetet som riktar sig till ungdomarna har kommit bland annat från Tavastlands skogsråd, aktörer i området och samarbetsparter.

.