Undantagslov för avverkning av skog behandlas igen normalt | Skogscentralen

Undantagslov för avverkning av skog behandlas igen normalt

Servicearbetena i Finlands skogscentrals datasystem har slutförts. Vi har återgått till normal elektronisk ärendehantering.

Nyhet 3.12.2019

Skogscentralen kan igen behandla ansökningar om undantagslov för avverkning av skog normalt.

Skogscentralen beklagar det besvär som orsakats.

Mer information:
Anna Rakemaa
skogsdirektör
Finlands skogscentral
tfn 029 432 5402
anna.rakemaa(at)skogscentralen.fi

Aki Hostikka
servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 029 432 5405
aki.hostikka(at)skogscentralen.fi

.