Tre tips till nya skogsägare

verkkouutinen-kuva-kolme-vi.jpg
Det lönar sig för en ny skogsägare att bekanta sig med skogen på plats.
Även skogen är bekant för många finländare kan en ny skogsägare känna sig osäker och uppleva att det är svårt med alla ärenden som hör till skogsägandet. Här ger vi tre tips som hjälper dig att komma igång.

1. Bli du med din egen skog

Sök information om beståndet på din fastighet, ta reda på hurdana träd och vilka andra naturunderverk det finns i din skog. Ta reda på vilken ålder och storlek träden har, om det finns myrar eller bäckar på fastigheten och hur man ska ta sig fram till fastigheten. Det finns många källor till information. Det kan hända att föregående ägare har låtit upprätta en skogsbruksplan. Du kan också logga in i tjänsten MinSkog.fi för att se vilka basuppgifter som samlats in om din skog med statliga medel.

2. Bestäm vad som är viktigt för dig

I princip finns det inget tvång på att vårda skogen i Finland. Skogen klarar sig nog och träden växer. Inom ramen för skogslagen och ett antal andra lagar har skogsägarna rätt så stor frihet att sköta sina skogar efter eget tycke. Å andra sidan, om du vill förvalta din egendom eller få avkastning på din investering är det bra att vårda skogen. Fundera på vad som är viktigt för dig och vad du vill ha ut av din skog. Därefter är det enklare för dig att fatta beslut om hur du ska vårda och använda skogen.

3. Fråga vad som helst

Skogsfrågor kan förefalla svåra när yrkesmän och erfarna skogsägare diskuterar sinsemellan till exempel stämplingsposter och grundytor. Facktermer är inget att vara rädd för. Vem som helst som vill kan lära sig ämnet skog. Fackmän hjälper gärna skogsägarna. Om du diskuterar din skog med andra och märker att det finns något du inte förstår, be om förklaringar och mer information!

Bonus: Du som vill veta mer, delta i Metsään-startdagen 27.1.2018

Metsään-startdagen är avsedd för nya skogsägare och andra som är intresserade av skogsfrågor. Utbildningen anordnas på 14 orter. Läs mer och anmäl dig på Finlands skogscentrals webbplats.