Tre företag från tillväxtsstigen går till den nationella finalen | Skogscentralen

Tre företag från tillväxtsstigen går till den nationella finalen

uutiskuva-kasvupolku-finalistit.jpg
Skogscentralen var en av samarbetsparterna på tillväxtsstigen Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse.
Tre företag från Kasvu Open-tävlingens tillväxtsstig Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse går vidare till den nationella finalen. De tre är Ecolan Oy, Maatilamatkailu Koivuniemen Herra och Jukolan Juusto Oy. Finalen och Kasvu Open -karnevalen ordnas på nätet den 27-29 oktober.

Nyhet 12.6.2020

Gödningsmedeltillverkaren Ecolan Oy i Tammerfors, gårdsturismföretaget Koivuniemen Herra i Sastmola och ysteriet Jukolan Juusto i Joutsa har utsetts till de bästa tillväxtföretagen i coachningsprogrammet Kasvu Opens tillväxtsstig Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse.

Tammerforsföretaget Ecolan tillverkar gödningsmedel för jord- och skogsbruk samt sten- och bindematerial för markarbete av industrins sidoströmmar. Tävlingsjuryn konstaterar att företagets verksamhet stöder cirkulärekonomi på ett bra sätt och har goda möjligheter att klara sig på marknaden.

Gårdsturismföretaget Maatilamatkailu Koivuniemen Herra erbjuder barnfamiljer en möjlighet att leva bondgårdsliv tillsammans med värdfolket och arbetarna på Koivuniemi gård. Tävlingsjuryn konstaterar att företaget är lönsamt och har bra produkthelheter.

Jukolan Juusto ystar inhemsk cheddarost för hand. Tävlingsjuryn uppskattar att företaget har tänkt på produktionens kolavtryck och att osten görs av den egna gårdens mjölk.

– Vi diskuterade flera företags styrkor och möjligheter och kom fram till de här företagen den här gången. Den nationella coachningsjuryn lyfter upp också andra företag från tillväxtsstigen Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse i finalen, eftersom det fanns potentiella företag också utanför den trio som nu valdes. I finalen ska 60  ivriga och tillväxtinriktade företag få lära sig nytt och dela erfarenheter med varandra, säger jurymedlemmen, näringschef Jouni Rantala från Finlands skogscentral.

Skogscentralen var en av samarbetsparterna på tillväxtsstigen Skogen, landsbygden och livsmedel i förnyelse, tillsammans med MTK, Pro Agria och Landsbygdsnätverket. Finalisterna valdes bland de 29 företag som deltog i tillväxtsstigen. Finalen i Kasvu Open-programmet för företagscoachning hålls på nätet den 27-29 oktober 2020.

.