Torvmarksskogar kan behandlas allt mer mångsidigt | Skogscentralen

Torvmarksskogar kan behandlas allt mer mångsidigt

uutiskuva-suometsat.jpg
Skogsproffsen kan på utbildningar lära sig mer om mångsidiga sätt att sköta torvmarksskog. Bild: Ari Nieminen/Tapio Oy
Kring en fjärdedel av all skog i Finland växer på torvmark. Under de senaste åren har man försökt hitta alternativ till skogsvården och virkesdrivningen i torvmarksskogarna så att man kunde minska belastningen på vattendragen och klimatpåverkan. Skogscentralen, Tapio och Naturresursinstitutet inleder en föreläsningsserie för att berätta om olika skogsvårdsmetoder i  torvmarksskogar.

Av all torvmark i Finland har över hälften, alltså nästan 5 miljoner hektar dikats för skogsbruksanvändning. Kring en fjärdedel av all inhemsk skog växer på torvmark.

- Den årliga tillväxten i torvmarksskogarna är kring 22 miljoner kubikmeter och vi kunde hållbart driva kring 15 miljoner kubikmeter virke från de här skogarna årligen. Under de senaste åren har drivningsmängderna varit klart mindre, säger Markku Remes ledande expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Torvmarksskogarna sköts genom gallring och förnyas genom förnyelseavverkning. Speciellt de bördigaste torvmarksskogarna förnyas ofta genom odling. I samband med avverkning stiger vattennivån och då har man torkat marken genom iståndsättningsdikning. Man har under de senaste åren sökt alternativ för de här traditionella metoderna där torvmarksskogarnas särdrag bättre beaktas.

I samband med iståndsättningsdikning, gödsling och markberedning frigörs näringsämnen och fasta partiklar från torven.

- De negativa effekterna som dikning och markberedning har på vattendrag och utsläppen av växthusgaser i atmosfären kunde på lämpliga objekt minskas med kontinuerlig beståndsvård. Speciellt de naturliga plantor som uppstår under det äldre beståndet borde utnyttjas i skogsförnyelse på torvmark, säger Remes.

Utbildning åt proffs

Finlands skogscentral, Tapio och Naturresursinstitutet ordnar under sommaren och hösten finskspråkig utbildning åt skogsproffs i alternativa metoder att sköta torvmarksskog. Utbildningarna ordnas på olika håll i landet.

På utbildningarna får proffsen lära sig om torvmarksskogarnas särdrag, åtgärdernas miljöpåverkan samt om hur man i torvmarksskogar kan övergå till kontinuerlig beståndsvård. Dessutom berättas det om de observationer som Naturresursinstitutet gjort i fält om möjligheterna att med kontinuerlig beståndsvård stävja torvmarkernas påverkan på vattendrag och klimat.

Du kan anmäla dig till utbildningarna via Skogscentralens webbsida.

.