Tips och nya kontakter för skogs- och naturföretagare

uutiskuva-yrittajat.jpg
Företagen i skogs- och naturbranscherna har goda förutsättningar att utöka sin verksamhet.
Skogstjänstföretagen och naturföretagen har blivit fler de senaste åren, och företagarna vill gärna utvidga sin verksamhet. I december och under början av nästa år ordnar Skogscentralens och Arbetseffektivitetsföreningens gemensamma projekt MeLua metsään 13 träffar i olika delar av Finland där företagare kan nätverka och få coachning i små grupper.

Företag i skogs- och naturbranscherna får sin utkomst av skogen. Virkesanvändningen har ökat kraftigt under de senaste åren, och till exempel slyröjning och planering ger skogstjänstföretagarna jobb. Också finländska naturprodukter och naturturism intresserar konsumenter både här hemma och utomlands.

- Företag i skogs- och naturbranscherna har goda förutsättningar att växa. Därför ordnar vi startevenemang i regionerna, där företagarna kan knyta kontakter och i små grupper få coachning till exempel i att utveckla produktiviteten eller i leda sitt företag, säger Marko Ämmälä, expert på företags- och samfundstjänster vid Finlands skogscentral.

De första nätverks-startdagarna ordnas i november i Suomussalmi, Uleåborg och Rovaniemi. I januari ordnas träffar på tio orter runt om i landet. Startevenemangen är gratis, och man kan anmäla sig på Finlands skogscentrals evenemangsida.

Samlas regelbundet i små grupper

Enligt Ämmälä kan skogs- och naturföretagarna ha stor nytta av träffarna. Det blir lättare att hålla kontakt med varandra, och i de små grupperna kan man dela idéer som visat sig vara goda.

- Skogstjänstföretagarna känner skogarna och skogsägarna väl. Den informationen skulle de kunna dela också med företag som samlar naturprodukter, till exempel tipsa om lämpliga bärställen. Skogstjänstföretagarna skulle också kunna berätta för skogsägarna om insamling av naturprodukter och hur de kan få inkomster från sin skog också den vägen, säger Ämmälä.

På startevenemangen som projektet ordnar bildar företagarna grupper som sedan samlas regelbundet under de följande två åren.

Nätverksprojektet för skogs- och naturtjänstföretagare är ett treårigt projekt som leds av Arbetseffektivitetsföreningen och där Skogscentralen deltar som samarbetspart. Projektet finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet.