Tillfälliga begränsningar i användningen av e-tjänsten MinSkog.fi från och med 28.8 | Skogscentralen

Tillfälliga begränsningar i användningen av e-tjänsten MinSkog.fi från och med 28.8

Förnyandet av bakgrundssystemen till e-tjänsten MinSkog.fi börjar i dag. Tjänsten är ur bruk klockan 12–15. Efter avbrottet kan tjänsten användas som vanligt med några undantag.

Nyhet 20.8, redigerad 28.8.2020.

Medan bakgrundssystemen förnyas kan du fortfarande logga in i tjänsten normalt om du har använt tjänsten tidigare. För nuvarande användare, alltså skogsbranschens aktörer och skogsägare som har använt tjänsten förut, syns kart- och beståndsuppgifterna som förut. Nya användare kan inte logga in eller registrera sig under den här tiden. Om du inte kan logga in i tjänsten kan du sköta brådskande Kemera-ansökningar, -verkställighetsanmälningar och anmälan om användning av skog på papper. Blanketterna hittar du på vår webbplats.

Vi uppskattar att tjänsten kommer att fungera utan begränsningar igen 9.9.2020. 

Mycket fungerar också trots den begränsade användningen 

För dem som redan använder tjänsten fungerar de flesta ärendehanteringsegenskaper också under den period då användningen är begränsad. Till exempel kan du skicka anmälningar om användning av skog, Kemera-ansökningar och anmälningar om arbetsobjekt. Du kan också anmäla hjortdjursskador.

Däremot kan man inte skicka skyddsutredning, uppdatera sina kontaktuppgifter eller ge serviceleverantörer samtycken till att få skogsdata. Vi berättar om användarbegränsningarna i tjänsten. 

I tabellen nedan ser du mer exakt vilka saker som fungerar som vanligt och vilka som inte gör det medan bakgrundssystemen uppdateras.  

Vi meddelar om ändringar på våra webbsidor 

Vi uppskattar att tjänsten kommer att fungera utan begränsningar igen 9.9.2020, vecka 37. Före det är det ytterligare ett längre användaravbrott i tjänsten utöver det som inträffar 28.8. Det här sker i början av vecka 37 och längden på det klarnar närmare tidpunkten. 

Vi meddelar om användaravbrott på MinSkog.fi-webbplatsen. Vi informerar också på vår webbplats när e-tjänsten MinSkog.fi igen kan användas normalt. 

Viktig information för skogsbranschens aktörer 

Användarna av aktörstjänsten har fått ett meddelande om den begränsade användningen. I meddelandet har vi också berättat om de ändringar som man bör förbereda sig på, när man för första gången loggar in efter att tjänsten igen kan användas normalt. 

Aktörer kan skicka anmälningar till Skogscentralens dataöverföringstjänst normalt. Vi informerar användarna av tjänsten noggrannare. 

Om du har frågor kan du kontakta vår kundtjänst  må-fre 8-16, tfn 029 432 407 eller kundtjanst(at)skogscentralen.fi. 

I tabellen kan du kontrollera vilka saker som fungerar normalt i MinSkog.fi och vilka som inte gör det medan användningen är begränsad. 

Uppdaterad 28.8: Tillägg i ingressen om att uppdateringarna börjar i dag. Klockslag för avbrottet tillagt. 

.