Tänd bastuveden rätt, så brinner den rent

När veden är torr är det lätt att värma bastun.
På sommaren flerdubblas mängden vedklabbar i bastuugnarna jämfört med andra årstider. Vedeldningen har också sina utmaningar. När man gör eld på rätt sätt värms bastun utan att det ryker in, och det frigörs så små partikelmängder som möjligt med röken.

Forskning visar att det uppstår mest utsläpp i tändningsskedet, då ugnen ännu inte är tillräckligt het för att alla gaser ska förbrännas. Hur väl eldningen lyckas beror mycket på den som eldar och på vedens kvalitet.

Använd torr ved

Börja med att skaffa torr ved. En torr klabb känner man igen på klangen som hörs när man slår två klabbar mot varandra. Torrt trä flisar sig, och barken lossnar lätt. Ved med en fukthalt på 20 procent eller mindre anses allmänt vara bra att elda med.

Den här våren och sommaren har hittills varit ypperliga för torkning av ved. Åtminstone ved som höggs tidigt i våras började vara klar att läggas i bastuugnen redan vid midsommar. Så är inte alltid fallet.

Om veden förvaras ute är det bra att ta in klabbarna några dagar innan de används. Inomhus värms veden, och dess fuktighet kan sjunka till 15-10 procent. Då är den lätt att tända och brinner rent.

Var noga när du tänder

Öppna spjället innan du börjar elda och ta ut aska om det behövs.

Lägg först in bara några klabbar i ugnen. Vedträna och tändet staplas så att luften kan cirkulera mellan klabbarna. Näver, flisor, pinnar och tidningspapper är bra att tända med.

När ytorna i eldhärden har blivit heta kan man lägga in mera ved i ugnen. Rätt tid att lägga på mer ved är när lågorna har lagt sig.

Ved säljs också på nätet

Ved kan beställas via flera handelsplatser på nätet. På webbplatsen Vedlidret (www.halkoliiteri.com), som Skogscentralen upprätthåller, hittar du vedleverantörer i olika delar av landet. Oftast säljs veden i löskubikmeter, som även kallas stjälpt mått eller löst mått.