Stort intresse för öppen skoglig information

uutiskuva-avoin-metsatieto-vuosi.jpg
Den öpppna skogliga informationen finns att se på webbplatsen MinSkog.fi.
Öppen skoglig information har laddats ner över tre miljoner gånger under det första året som den funnits tillgänglig på webbplatsen MinSkog.fi, som Skogscentralen upprätthåller. Den öppna informationen används i flera nya appar och tjänster för skogsägare och branschfolk.

- Det finns helt klart efterfrågan på öppen skoglig information. De tjänster som hittills uppstått är förhoppningsvis bara början på flera nya digitala tjänster, säger Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen samlar in och upprätthåller mångsidig information om skogen. Öppen skoglig information som räknas som miljöinformation är uppgifter om skogstillgångarna, om de särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen, om anmälningar om användning av skog och om Kemera-arbeten.

Den öppna skogliga informationen har funnits fritt tillgänglig på webbplatsen MinSkog.fi sedan mars 2018, då en ändring i skogsdatalagen trädde i kraft.

- Den öppna skogliga informationen kan utnyttjas som karttjänster, laddas ner som geodatapaket eller direkt via tekniska gränssnitt, säger Juha Inkilä, expert på skogsdata vid Skogscentralen.
Under året som gått har enskilda filer laddats ner över tre miljoner gånger. Informationen kan laddas ner landskapsvis, kommunvis eller kartbladsvis.

- Populärast är Kemera-materialet, alltså geografisk information om skogsvårdsarbeten som det har sökts och beviljats Kemera-stöd för. Ur det materialet har enskilda filer laddats ner över 3 000 gånger. Också figurerna med särskilt viktiga livsmiljöer har intresserat användarna, säger Inkilä.

Karttjänsterna som kan användas med webbläsaren öppnades i juli i fjol, och efter det har användarna tittat på kartorna i den öppna informationen sammanlagt ungefär 50 000 gånger. Användarna har varit speciellt intresserade av kartorna över anmälningar om användning av skog. Av överföringarna genom gränssnitt har största delen av materialet gällt särskilt viktiga livsmiljöer.

Öppen information ger skogsbranschen nya tjänster

Under året som gått har det uppstått flera nya applikationer som bygger på den öppna skogliga informationen.

Till exempel Bitcomp har utvecklat applikationen Woodsapp utifrån den öppna informationen. Med den kan virkesköpare och skogstjänstföretagare hitta objekt för virkeshandel och skogsarbeten. Arbonaut har precis lanserat appen Pro MS Mobile, där användarna när de rör sig i skogen kan se objekt där det planerats avverkningar och få information om värdefulla naturobjekt och om trädbeståndets utvecklingsskede. I Tapios system Forestkit används öppen skoglig information som stöd för att förvalta skogstillgångar och i planeringen av skötselarbeten.

Jyrkilä och Inkilä menar att det här bara är början. Genom att kombinera olika informationskällor skulle man till exempel kunna bedöma effekterna av planbeteckningar, göra kartor över riskerna för olika skogsskador eller producera information om kolets kretslopp.

- Det gångna året har visat att den öppna skogliga informationen behövs och att den är till nytta på många sätt, säger Inkilä.

Du kan bekanta dig med den öppna skogliga informationen på webbplatsen MinSkog.fi.

.