Stormen Päivö vållade skador i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax | Skogscentralen

Stormen Päivö vållade skador i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax

Ett avbrutet träd i skogen.
Stormen Päivö orsakade mest skador i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax.
Stormen Päivö den 30 juni och de veckolånga åskfronterna före stormen fällde skog för ett värde av 17-20 miljoner euro.

Nyhet 6.7.2020

Skogscentralen har uppskattat att stormarna i slutet av juni fällde mellan 0,43 och 0,5 miljoner kubikmeter skog, för ett ekonomiskt värde av 17-20 miljoner euro. Skadorna inträffade huvudsakligen i Kajanaland, Norra Karelen och Norra Savolax. Stormen Päivö hade vindbyar på 22–27 meter i sekunden. Betydande skogsskador inträffade på platser som är känsliga för västlig vind. Enligt vad vi vet nu uppstod inga stora enhetliga skadeområden. Skadorna drabbade mest utkanterna av öppna områden, enskilda träd, grupper av naturvårdsträd, fröträdsområden och nygallrad skog.

Enstaka kullfallna träd kan markägaren lämna kvar i skogen eftersom dessa med tiden utvecklas till död ved, som är viktig för den biologiska mångfalden. Om vinden dragit omkull en större mängd träd på samma område måste man beakta skyldigheterna i skogslagen om förebyggande av insektsskador. Om det finns över tio kubikmeter stormskadad gran per hektar eller över tjugo kubikmeter stormskadad tall, måste man transportera bort den del av virket som överstiger dessa gränser. Det är extra viktigt att förebygga risken för insektsskador i granskogar som sedan tidigare har problem med granbarkborren.

Drivningen av stormvirket bör utföras av proffs. Det bästa alternativet är att det görs med maskin. Man ska också undvika att röra sig i stormskadeområdet om det inte är nödvändigt. Speciellt viktigt är det att se till att barn inte leker i närheten av stormskadade träd eller deras rötter. Den som äger skog i skadeområdet kan kontakta en skogsvårdsförening, en skogstjänstföretagare eller ett skogsbolag för att gå vidare.

.