Stormen Liisa fällde skog i Österbotten och Birkaland | Skogscentralen

Stormen Liisa fällde skog i Österbotten och Birkaland

Träd som fällts av vinden.
Drivningen av stormvirke bör skötas av proffs. Arkivbild.
Stormen Liisa orsakade inga storskaliga skogsskador. Stormen fällde mest enstaka träd eller små grupper av träd vid kanterna till öppna platser. De kraftigaste stormvindarna drog in över kusten i Österbotten och Birkaland. En del enstaka skogsskador uppstod också i Mellersta Finland och Norra Savolax.

Nyhet 23.11.2020 

Enligt information som Finlands skogscentral samlat uppgår mängden stormskadat virke i stormen Liisa i torsdags, den 19 november, till cirka 0,2-0,4 miljoner kubikmeter. Det förstörda virkets sammanlagda värde rör sig i storleksklassen 6-10 miljoner euro, vilket är ungefär hälften så mycket som i stormarna Aila och Päivö tidigare i år.

De skadade objekten är huvudsakligen små, och en stor del av de skadade träden blir sannolikt kvar i skogen. Liisa var den tredje stormen i år som gav upphov till större mängder död ved i skogarna.  

Drivningen av stormvirke bör skötas av proffs

Markägaren kan lämna kvar enstaka kullfallna träd i skogen eftersom de så småningom utvecklas till död ved, som är viktig för den biologiska mångfalden. Om stormen har dragit omkull ett större antal träd i samma område måste man beakta skyldigheterna i skogsskadelagen om bekämpning av insektsskador.

Om det finns över tio kubikmeter stormskadad gran per hektar eller över tjugo kubikmeter stormskadad tall per hektar, måste man enligt skogsskadelagen se till att den del som överstiger dessa gränser transporteras bort från skogen. Det är extra viktigt att förebygga insektsskador i granskogar som redan är drabbade av granbarkborren sedan tidigare.

Arbetet med att få bort de stormskadade träden från skogen bör skötas av proffs. Det bästa alternativet är maskinell virkesdrivning. All onödig vistelse på stormskadeområden ska undvikas. Den som äger skog i ett drabbat område kan kontakta den lokala skogsvårdsföreningen, en skogstjänstföretagare eller ett skogsbolag för fortsatta åtgärder.

Områdena där stormen orsakade mest skador. Källa: Meteorologiska institutet 

 

 

.