Slyröjningsobjekten har uppdaterats i MinSkog.fi | Skogscentralen

Slyröjningsobjekten har uppdaterats i MinSkog.fi

På flygfotot i MinSkog.fi visas med violett färg de skogsfigurer som behöver röjas på sly.
Nu kan du se i MinSkog.fi om du har plantbestånd som kan behöva röjas på sly.
Genom att röja bort sly från plantskogen i rätt tid kan man trygga skogens tillväxt. Har du plantskog som skulle behöva röjas på sly? Logga in i tjänsten MinSkog.fi och se vad den säger om din skogsfastighet. Informationen hjälper skogsägare och aktörer planera skogsvårdsarbeten.

Nyhet 26.5.2020

I Finlands skogscentrals e-tjänst MinSkog.fi har vi uppdaterat informationen om områden som behöver tidig vård av plantbestånd. I materialet syns plantbestånd där barrträden har nått en meters höjd och vars tillväxt störs av lövträd som växer intill. Man kommer åt att se informationen när man loggar in i MinSkog.fi. 

– Det är en dyr investering att plantera skog. Vi vill påminna om att barrträdens goda utveckling tryggas när man gör gräs- och slyröjningen i tid. Materialet i MinSkog.fi är riktgivande och det lönar sig alltid att kontrollera läget i terrängen, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Skogscentralen. 

Vi har hittat skötselobjekten genom att kombinera satellitdata, skogsdata och information från anmälningar om användning av skog. Figurer för vilka det redan har sökts Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd har plockats bort från materialet. 

Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palveluun on päivitetty tuoreet tiedot varhaishoitoa tarvitsevista taimikoista. Aineistossa näkyvät taimikot, joissa havupuut ovat saavuttaneet metrin pituuden ja joiden kasvua ympäröivä lehtipuuvesakko hidastaa. Tietoja pääsee katsomaan kirjautumalla Metsään.fi-palveluun.

Stöd finns att få för tidig vård av plantbestånd

Den tidiga plantbeståndsvården är ett av de viktigaste skogsvårdsarbetena, eftersom den tryggar skogens kommande tillväxt och utveckling till värdefullt timmer. För varje år som slyröjningen skjuts upp stiger kostnaderna för arbetet med 10–15 procent. Arbete som görs tre år för sent kostar nästan 50 procent mer än om det görs i optimal tid. 

– Man kan göra arbetet själv eller anlita en tjänsteproducent. Sådana hittar du under rubriken Ärenden i MinSkog.fi. Priset på arbetet varierar mellan 350 och 450 euro per hektar, beroende på hur mycket och hur stora lövträd som måste avlägsnas, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster vid Finlands skogscentral. 

Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon

Det går att få statligt Kemera-stöd för slyröjning, som i lagen heter tidig vård av plantbestånd. Stödet är 160 euro per hektar. Kemera-stöd beviljas om arbetet har utförts på minst en hektar och de enskilda figurerna är minst en halv hektar stora. 

Noggrannare information om villkoren för stödet finns på Skogscentralens webbplats.

Du kan bekanta dig med eventuella slyröjningsobjekt i din egen skog genom att logga in i tjänsten MinSkog.fi. Om du har ett objekt som fyller villkoren för Kemera-stöd kan du också ansöka om stöd i tjänsten.

.