Skogscentralens öppna skogsdata nu på webbplatsen Paikkatietoikkuna | Skogscentralen

Skogscentralens öppna skogsdata nu på webbplatsen Paikkatietoikkuna

uutiskuva-paikkatietoikkuna.jpg
Skogsdata kan kombineras i Paikkatietoikkuna. På bilden ses skogsanvändningsanmälningar från Finlands Skogscentral över Naturresursinstitutets volymkarta över trädbeståndet.
Paikkatietoikkuna har utökats med öppna skogsdata från Finlands Skogscentral. De nya datamaterialen är till nytta för alla som är intresserade av skogen.

Nyhet 9.9.2019

Finlands Skogscentrals öppna skogsdata kan nu ses i Paikkatietoikkuna. I tjänsten finns information om bland annat trädbestånd och skogarnas växtplatser, speciellt viktiga naturtyper och användningen av skogarna. Med hjälp av skogsdata går det även att hitta till exempel bra murkelställen eller se områden där älgarna orsakar mycket skador.

Finlands Skogscentral samlar aktivt in information genom fjärrinventering i samarbete med Lantmäteriverket. En del av informationen, som meddelanden om skogsanvändning, är uppgifter som skogsägarna och aktörer inom skogsbranschen lämnar till Finlands Skogscentral. Informationen uppdateras kontinuerligt i Skogscentralens system och kan användas i nära realtid genom Paikkatietoikkuna.  

-Bland de aktiva användarna av Paikkatietoikkuna finns många skogsägare och andra som är intresserade av skogarna. Det har kommit många förfrågningar om Skogscentralens datamaterial, så det är bra att de kan nås via vår tjänst, konstaterar servicechef Teemu Saloriutta vid Paikkatietoikkuna.

Paikkatietoikkuna öppnar en ny möjlighet att utnyttja öppna skogsdata parallellt med tidigare publicerade användningssätt. Nedladdning av geografisk information, ibruktagning av gränssnitt och enkla karttjänster finns fortfarande också på webbplatsen Metsään.fi.

I Paikkatietoikkuna kan information från olika parter kombineras

Paikkatietoikkuna är en öppen och avgiftsfri karttjänst som upprätthålls av Lantmäteriverket och som innehåller fler än 1 600 kartlager från cirka 60 finländska producenter av geografisk information. Fler kartlager kommer nästa varje vecka.

Materialen från Finlands Skogscentral kompletterar det nuvarande utbudet på ett utmärkt sätt, eftersom till exempel Naturresursinstitutets resultat från inventeringen av rikets skogar redan ingår. En stor mängd producenter av geografisk information från samhällets olika delar är med i Paikkatietoikkuna: statliga verk, kommuner, landskapsförbund, museimyndigheter.

- Lantmäteriverkets Paikkatietoikkuna innehåller rikligt med användbart kartmaterial som nu också lätt kan kombineras med skogsdata. Det är fint att vi kan verka tväradministrativt i gott samarbete” säger skogsdataexperten Juha Inkilä från Finlands Skogscentral.

.