Skogscentralens evenemang och utbildningar flyttas till nätet eller skjuts upp | Skogscentralen

Skogscentralens evenemang och utbildningar flyttas till nätet eller skjuts upp

uutiskuva-koulutukset.jpg
Till och med slutet av maj ordnar Skogscentralen kurser och evenemang endast på webben.
Skogscentralen vill göra sitt för att förhindra spridningen av coronaviruset, som har utvecklats till en pandemi. Därför ordnar vi under våren inga evenemang eller utbildningar där deltagarna är fysiskt närvarande.

Nyhet 13.3.2020

Fram till och med slutet av maj ordnas Skogscentralens evenemang och utbildningar på nätet i de fall där det är möjligt. Om det inte är möjligt att genomföra på nätet strävar vi efter att skjuta upp evenemangen eller utbildningarna till senare. Om ett evenemang varken kan flyttas till nätet eller till en senare tidpunkt ställs det in. De som anmält sig till evenemang och utbildningar kommer att få närmare information per e-post eller textmeddelande under nästa vecka.

Skogscentralen ordnar många evenemang och kurser där hundratals, ibland tusentals, människor träffas. Eftersom människors hälsa och välmående kommer i första hand har vi fattat det här beslutet. Samtidigt följer vi också myndigheternas anvisningar.

Skogscentralens övriga verksamhet, som fältarbete, kundmöten och handläggning av ansökningar, fortsätter normalt.

Mer information ger ansvarspersonerna för de enskilda evenemangen och utbildningarna.

.