Skogscentralen söker verkställare till naturvårdsbränningar | Skogscentralen

Skogscentralen söker verkställare till naturvårdsbränningar

" "
Skogsmark efter hyggesbränning. Foto: Jussi Laurila
Finlands skogscentral öppnar årets första ansökningsomgång för naturvårdsprojekt den 24 februari. Den här gången söker vi verkställare till tio olika projekt som stöder biologisk mångfald.

Nyhet 24.2.2020 

Största delen av de projekt som nu öppnas för ansökan är hyggesbränningar som stimulerar biologisk mångfald. Nio hyggesbränningsprojekt finns att söka i olika delar av landet, och de ska genomföras under våren och sommaren.

Bränning av skogsmark ger bränt och förkolnat virke och död ved, som många sällsynta insekts- och svamparter behöver. Dessutom förbättrar bränningen växtplatsens närings- och värmeförhållanden och förnyelseresultatet, säger Riikka Salomaa, expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Hyggesbränningsprojektens storlek varierar mellan två och tolv hektar. I samband med hyggesbränningen bränner man grupper av naturvårdsträd som lämnats på avverkningsytan.

Utöver hyggesbränningarna söker vi också någon som genomför ett projekt med lundvård i Norra Savolax.

Finansieras med statliga Kemera-medel 

Skogscentralens naturvårdsprojekt kan sökas av aktörer som är beredda att ta helhetsansvaret för arbetet. 

För naturvårdsprojekten beviljas statlig Kemera-finansiering, som täcker kostnader för planering och genomförande av arbetet. Den aktör som väljs att utföra ett projekt ansöker själv om stödet. 

Närmare information om alla projekten kommer att publiceras på Skogscentralens webbplats inom två veckor.

Ansökningstiden per projekt är tre till fyra veckor.

.