Skogscentralen inleder hyggesbränningsprojekt för att främja biologisk mångfald | Skogscentralen

Skogscentralen inleder hyggesbränningsprojekt för att främja biologisk mångfald

uutiskuva-kulotus-pori.jpg
I Björneborg genomfördes en hyggesbränning på ett tre hektar stort område förra sommaren.
Hyggesbränning ökar den biologiska mångfalden i ekonomiskogar och är samtidigt till nytta för skogsbruket. Skogscentralen vill öka antalet hyggesbränningar. I år är målet att inleda tio hyggesbränningsprojekt, och Skogscentralen uppmuntrar intresserade skogsägare att ta kontakt.

I den nuvarande temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (den så kallade Kemera-lagen) hör hyggesbränningsprojekten till naturvårdsprojekten, och de delas ut via projektsökning.

Skogscentralens tjänstemän letar efter lämpliga objekt för hyggesbränning tillsammans med branschaktörer och skogsägare.

- När vi hittat ett objekt gör vi på Skogscentralen en plan för hur projektet ska genomföras och skaffar skriftliga godkännanden. Efter det öppnas projektet till öppen projektansökan för alla aktörer, och genom ett anbudsförfarande väljs den som får genomföra projektet, säger Jarmo Uimonen, expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Den som genomför projektet gör upp en detaljerad hyggesbränningsplan där bland annat säkerhetsfrågorna ingår, och har även en ansvarsförsäkring i fall av eventuella skador.

Passar efter slutavverkning på frisk eller torr mo

Till hyggesbränningen väljs skogsfigurer på mineraljord, på frisk eller torr mo.

- Skogsbruksmässigt är de minst två hektar stora stämplingsposter som slutavverkats enligt principerna för likåldrig skog. På bränningsområdet ska det inte finnas några värdefulla naturobjekt, och det måste finnas tillräckligt mycket släckningsvatten inom ett rimligt avstånd, säger Uimonen.

Vid hyggesbränningen bränner man största delen av hyggesresterna, en del av humusskiktet och en grupp naturvårdsträd på stämplingsposten. Om det finns fler än tio naturvårdsträd per hektar får skogsägaren ersättning enligt medelrotpris för den del som överstiger det antalet. Avsikten är att uppmuntra markägarna att lämna fler naturvårdsträd än vanligt. För hyggesresterna som bränns betalas ingen ersättning.

Vill se mer hyggesbränning

Hyggesbränning främjar biodiversiteten på skogsfigurer som sköts enligt virkesproduktionsmål. Bränningen skapar strukturer som är viktiga för den biologiska mångfalden, som brandskadade träd, bränd jord och död ved.
Hyggesbränningen förbättrar livsmöjligheterna för sällsynta arter som är beroende av skogsbränder. Samtidigt ger bränningen fördelar för skogsbruket, eftersom den förbättrar närings- och värmeförhållandena på växtplatsen och resultatet av skogsförnyelsen.

Skogscentralen har som mål att öka mängden hyggesbränning. Både i år och nästa år är målet att åstadkomma minst tio hyggesbränningsprojekt i olika delar av landet. I fjol ingick fem hyggesbränningsprojekt i projektansökan.

- Nu uppmuntrar vi skogsägare som är intresserade av hyggesbränning att kontakta oss, säger Uimonen.

Skogsägarna kan ta kontakt med Skogscentralens närmaste expert på naturvård.

 

.