Skogsägarna kan påverka naturhänsynen i ekonomiskogarna

uutiskuva-monimetsa.jpg
Det går att trygga naturens biologiska mångfald i ekonomiskogar bland annat genom att lämna naturvårdsträd. Bild: Sanna Kotiharju
Det finns över en halv miljon skogsägare i Finland som äger 60 procent av den produktiva skogsmarken i landet. Skogsägarnas beslut påverkar hur de här skogarna sköts. Monimetsä-projektet tar i höst ut skogsägare och skogsproffs i skogen för att diskutera naturhänsyn i ekonomiskogar.

Skogsägare kan i höst få information och praktiska tips i naturhänsyn i ekonomiskogar på Bättre naturhänsyn -vandringarna som ordnas på olika håll i landet. På vandringarna riktade till skogsägare presenteras kostnadseffektiva metoder och verksamhetssätt för att upprätthålla och öka naturens biologiska mångfald.

De nyaste studierna visar att skogsägarna vill ha mångsidig skogsrådgivning som motsvarar deras mål. Skogsproffs spelar en viktig roll här då de kan berätta för skogsägare om olika sätt att visa naturhänsyn. Skogsägarna påverkas ofta av proffsens råd då de fattar beslut.

Projektet Monimetsä inleddes 2016 och har utvecklat och prövat verksamhetsmodeller som främjar användningen av de naturvårdsmetoder som presenteras i skogsvårdsrekommendationerna i ekonomiskog.

- Skogsägarna kan enkelt förbättra och öka naturens mångfald i sin egen skog till exempel genom att lämna kvar fler naturvårdsträd än rekommendationerna föreskriver, genom att gynna uppkomsten av blandträdsbestånd och genom att fästa uppmärksamhet vid skyddszoner kring vattendrag, säger projektchef Sanna Kotiharju vid Finlands skogscentral.

Skogsägarnas önskemål måste höras

Nu då projektet Monimetsä fortsätter är målet att öka skogsägarnas vetskap om de möjligheter naturvården erbjuder, om mångfald och om vattenvård. Kotiharju säger att skogsägare kan ha många mål för naturhänsynen i skogen och att de här målen borde beaktas i planeringen och verkställandet av skogsbruket.

- Det är viktigt att man berättar för skogsägarna om de mångsidiga möjligheter som naturhänsynen erbjuder och att man lyssnar på deras önskemål. Skogsproffsen ska också se till att sakerna görs på ett planerat sätt och att informationen alltid löper, säger Kotiharju.

Målet med projektet Monimetsä är att förbättra vattendragens tillstånd och den ekologiska kvaliteten på skogsnaturen. Projektet verkställs i ett brett samarbete mellan skogsorganisationer. Projektets genomförs huvudsakligen av Finlands skogscentral, Tapio Ab, Skogsindustrin rf och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.

Jord- och skogsbruksministeriets pressmeddelande (på finska)

Anmäl dig till Bättre naturhänsyn –vandring via Skogscentralens webbsida.