Skogsägarna har fått mer Kemera-stöd i år än i fjol | Skogscentralen

Skogsägarna har fått mer Kemera-stöd i år än i fjol

uutiskuva-metsatie-kemera.jpg
Skogsbilvägar i gott skick möjliggör virkestransporter året om. Under början av året har nästan dubbelt så mycket stöd betalats ut för skogsvägar som i fjol.
Skogscentralen har sedan början av året betalat ut 10,9 miljoner euro åt skogsägare i form av Kemera-stöd för skogsvårdsarbeten. Det är kring en femtedel mer än under samma period i fjol. I slutet av april hade nästan dubbelt så mycket stöd betalats för skogsvägsarbeten jämfört med samma period i fjol. Också utbetalningarna av stöd för vård av torvmarksskog och ungskog har ökat.

En orsak till ökningen i Kemera-stöden är att verkställandetiden för projekt under den gamla Kemera-lagen löpte ut i årsskiftet.

Under början av året har stöd betalats till flera iståndsättningsprojekt för skogsvägar och torvmarksskog som avslutades på fjolårets sida. I ungskogarna har man under början av året genomfört mycket skogsvårdsarbete, vilket också syns i utbetalningarna.

Nya Kemera-projekt har under början av året godkänts till ett värde av 14,3 miljoner euro, vilket är 8 procent mer än i fjol. Ökningen med kring en miljon euro beror nästan helt på de ökade skogsvägsarbetena.

I fjol godkändes Kemera-stöd för byggande och grundlig förbättring av skogsväg till ett värde av 0,7 miljoner euro och i år var motsvarande summa 1,7 miljoner euro.

- Det finns gott om arbete att göra i skogarna och Kemera-stödet ökar skogsvårdsarbetenas lönsamhet. De Kemera-stödda arbetena tros öka med 14 procent i år jämfört med i fjol, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Mer information om Kemera-stöden finns på Skogscentralens webbplats.

.