Skogsägarna behöver aktörernas hjälp i beredningen av miljöstödsansökningar

uutiskuva-ymparistotuki.jpg
En gammal skog i naturtillstånd och med mycket död ved lämpar sig bra för METSO-skydd. Bild: Riitta Raatikainen 
Nästa år finns det sju miljoner euro att dela ut i form skogsbrukets miljöstöd och naturvårdsanslag. Det är två miljoner mer än i år. Skogscentralen behöver allt fler aktörers hjälp i beredningen av METSO-programmets miljöstödsansökningar.

Nyhet 1.11.2019

Inom ramen för METSO-programmet skyddas områden som är viktiga för naturens mångfald och markägare får ersättning för skyddet. Skyddet är frivilligt för markägaren.

Finlands skogscentral har hjälpt största delen av markägarna att skydda skogen temporärt och att söka miljöstöd.

När anslagen nästa år växer behövs allt fler aktörer med i beredningen av stödansökningarna, säger Riitta Raatikainen, ledande expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Den som bereder miljöstöd ska känna igen de objekt som kan få stöd, kunna utvärdera mängden bestånd på objektet och den omedelbara avverkningspotentialen samt göra upp en ersättningskalkyl och skriva miljöstödsansökan.

Skogsplanerare Minna Lautala vid Päijänne-Tavastlands skogsvårdsförening har hjälpt många skogsägare att söka stödet.

- METSO-programmet ger skogsägarna en utmärkt chans att dra nytta av områden som inte är ekonomiskog och där det finns naturvärden. Som skogsplanerare stöter jag ofta på sådana områden och jag ser det som min plikt att då berätta för skogsägaren om de skyddsalternativ som finns. Jag tycker om att arbeta med avtalen. Kunderna är mycket nöjda med avtalen och de ersättningar de får, säger hon.

Från början av november stiger de miljöstöd som skogsägarna får, då de rotpriser som används i uträkningen av ersättningen höjs. Medelrotpriserna stiger i alla landskap förutom Kajanaland. Raatikainen säger att det stöd som skogsägaren får kan stiga betydligt jämfört med nuvarande nivå.

”Känns fint att man kan påverka bevarandet av naturens mångfald”

Skogscentralen har utbildat skogsbranschens aktörer i att bereda miljöstödsavtal och i år har nästan 20 procent av stödansökningarna gjorts av aktörerna.

- De regionala skillnaderna är ändå stora. I Päijänne-Tavastland, Lappland och Norra Österbotten har aktörer gjort upp mest ansökningar, men i en del landskap har aktörerna inte gjort en enda, säger Raatikainen.

Skogscentralen ordnar nästa år utbildningar åt aktörer, både nationellt och regionalt, samt erbjuder material som stöd för beredningen av miljöstödsansökningar.

Aktörer kan söka ersättning för beredningen av miljöstödsansökan. Ersättningen täcker de kostnader som arbetet orsakar och är högst 20 procent av det miljöstöd som betalas åt markägaren.

- Ersättningen för beredningen av miljöstödet är sakligt och ersätter den tid som går åt till arbetet. Skogscentralens personal har också hjälpt till i problemsituationer och samarbetet löper smidigt. Det känns bra att man på det här sättet själv kan påverka bevarandet av skogsnaturens mångfald på det egna området, säger skogsplanerare Lautala.

Mer information om miljöstödet finns på Skogscentralens webbsida.

Metsonpolku.fi