Skogsägare får extrainkomster av pyntris | Skogscentralen

Skogsägare får extrainkomster av pyntris

uutiskuva-leikkohavut.jpg
Det finns en efterfrågan på inhemskt granris och annat pyntris, säger Jussi Somerpalo, expert på företagstjänster vid Skogscentralen.
Julen är högsäsong för försäljningen av barrträdsris, då man tillverkar olika girlanger, bollar och kransar av riset. Det finns ändå få inhemska försäljare av sådant ris och det mesta av riset importeras numera från Danmark.

Nyhet 5.12.2019

Företagaren Heikki Puputti i Eura berättar att det är svårt att få tag på inhemskt barrträdsris just nu. Puputtis företag tillverkar olika prydnader och girlanger av tall- och granris inför julen och årligen går det åt omkring 30 000 kilo ris.

- Vi köper riset både buntat och i lösvikt. Utbudet är icke-existerande trots att vi annonserar om att vi vill köpa, säger Puputti.

Jussi Somerpalo, expert på företagstjänster vid Finlands skogscentral, berättar att läget är det samma för andra finländska tillverkare av julkransar och dekorationer. Många företagare måste beställa råvarorna från Danmark, där pyntris tas fram i kommersiell skala på stora odlingar.

- För att få ett större inhemskt utbud behöver vi information, utbildningar och bättre nätverk. Att producera granris och annat pyntris vore en utmärkt källa till ytterligare intäkter förutom virkeshandelsintäkterna för skogsägaren, säger Somerpalo.

En hektar stor plantskog ger flera hundra kilo granris

Det finns särskilda krav på mått och kvalitet för granris och annat ris som ska säljas. Ris som buntas ihop är 50-70 centimeter långt och för girlanger behövs ris som är 35-40 centimeter långt.

Riset ska vara vackert, det får inte synas någon näringsbrist eller skadedjur. Grenarna klipps ofta i september-oktober.

Somerpalo uppskattar att en hektar plantskog ger omkring 500 kilogram granris då ett träd ger tre grenar. Köparna betalar omkring en euro per kilo.

- Med försäljning av barrträdsris kan en flitig skogsägare få tidigare intäkter av skogen, eftersom man kan samla in ris redan från en plantskog, säger Somerpalo.

Blev du intresserad? Se en video om att samla granris.

Mer information om insamling av olika naturprodukter finns på Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista -projektets sidor.
 

.