Skogs- och naturföretag söks till ny tillväxtstig | Skogscentralen

Skogs- och naturföretag söks till ny tillväxtstig

uutiskuva-kasvupolku-uusiutuvametsajamaaseutu.jpg
Till tillväxtstigen för skogs- och landsbygdsföretag väljs 30 företag, och av dem går de bästa vidare till den nationella finalen.
Företag vars affärsverksamhet kretsar kring skog, natur eller landsbygd efterlyses till tillväxtstigen för skog och landsbygd, Uusiutuva metsä ja maaseutu. Ansökningstiden pågår till den 20.1.2019. Finlands skogscentral är med och ordnar tillväxtstigen.

Skogs- och naturföretag som vill växa kan nu ansöka om att få vara med i företagstävlingen Kasvu Opens tillväxtstig för skogs- och landsbygdsrelaterade företag. Med på tillväxtstigen kommer 30 företag varav de bästa går vidare till den nationella tävlingen.

Till tillväxtstigen för skog och landsbygd söker man både traditionella skogsbruks- och träförädlingsföretag, företag som tar fram tjänster för skogsbranschen eller landsbygden samt företag som producerar till exempel naturprodukter och naturturism. Arrangörerna är också intresserade av företag som producerar logistiska lösningar för landsbygden eller ökar landsbygdens livskraft.

- Det viktigaste i Kasvu Open är inte tävlingen, utan de nya perspektiv och möjligheter som öppnar sig. Det här är en chans som det lönar sig att ta, säger Sanna Kasurinen, servicechef för företag och organisationer vid Finlands skogscentral.

När ansökningstiden gått ut väljs de intressantaste företagen med på tillväxtstigen. De som väljs får sedan avgiftsfri coachning av näringslivets experter i februari och mars nästa år. Alla företag som sökt till tillväxtstigen får komma med på en avgiftsfri seminariedag där de får tips om hur de kan utvidga verksamheten.

Sätter fart på affärerna

Företag kan söka till tillväxtstigen för skog och landsbygd genom att fylla i ansökningsblanketten på tillväxtstigens webbsida. På ansökningsblanketten berättar man om affärsidén, tillväxtplanen och vad företaget speciellt behöver hjälp med. Man kan också bifoga en kort videobandad motivering till varför företaget borde väljas.

Kasvu Open är Finlands största företagsträningsprogram som årligen främjar hundratals företags tillväxt. I tävlingen finns tillväxtstigar, eller tillväxtprogram, för olika branscher och områden. De mest lovande företagen kommer vidare till den nationella finalen.

Finlands skogscentral är med och ordnar tillväxtstigen för skog och landsbygd tillsammans med Landsbygdsnätverket, lantbrukarcentralen MTK, Pro Agria och Kides stad.

Bekanta dig med tillväxtstigen och med ansökningsanvisningarna på tillväxtstigens webbplats.

.