Röjsåg lottades ut i MinSkog.fi-kampanj | Skogscentralen

Röjsåg lottades ut i MinSkog.fi-kampanj

uutiskuva-metsaanfi-raivaussaha-arvottu-sve.jpg
Femtusen MinSkog.fi-användare svarade före utgången av oktober på en enkät som vi ordnade i samband med kampanjen Hjälp din skog att växa bra.
Vi frågade användarna av e-tjänsten MinSkog.fi hur de sköter sin skog. I början av november lottade vi ut en röjsåg bland alla som svarade på enkäten, och vinnaren är Jukka Miettinen från Siilinjärvi. 

Nyhet 26.11.2019

I kampanjen Hjälp din skog att växa bra frågade vi skogsägarna hur de sköter sin skog: gör de arbetet själva eller anlitar de proffs. Största delen uppgav att de sköter plantering och plantskogsvård själva med familjen. För de större arbetena anlitar de flesta proffs. 

Också Miettinen uppgav att han gör en del skogsarbeten själv, men att största delen har skötts av utomstående serviceproducenter. Hittills åtminstone, det kan nämligen bli en ändring på den punkten. Pensionen närmar sig, och då tänker Miettinen göra mera själv. Röjsågen har han användning för redan när i sommar. 

Avgiftsfri e-tjänst hjälper dig att sköta skogsärenden 

Alla skogsägare och aktörer i skogsbranschen kan logga in gratis i e-tjänsten MinSkog.fi. Där kan du sköta myndighetsärenden med Skogscentralen, till exempel göra anmälan om användning av skog, anmäla hjortdjursskador, söka Kemera-stöd och anmäla verkställda jobb. Om det finns speciella naturvärden i din skog kan du om du vill inleda en skyddsutredning i e-tjänsten. Den täckande basinformationen om din skog som finns i tjänsten gör det lättare att sköta ärenden och hålla kontakt med serviceproducenterna i skogsbranschen. 

I slutet av november lade vi till nya funktioner och kartlager i MinSkog.fi. Gå gärna in och titta! Du kan logga in antingen med dina bankkoder eller med ett mobilcertifikat. 

Jukka Miettinen hämtade sitt pris på vårt kontor i Kuopio i november. I sommar kommer röjsågen till användning i hans skog i Lapinlahti.​

.