Röd tallstekel har orsakat skador på tallar i Österbotten

uutiskuva-ruskomantypistiainen-toukat.jpg
Röda tallstekelns larver äter tallens barr. Bild: Timo Silver
De första observationerna av röd tallstekel som äter tallens barr gjordes redan i slutet av maj i de österbottniska landskapen. I juni ökade förstörelsen betydligt och hundratals skogsägare och andra medborgare har kontaktat Skogscentralen och andra aktörer i skogsbranschen.

På de sydligare områdena angripna av röda tallstekeln har flest barr ätits i Jalasjärvi, Kauhajoki, Peräseinäjoki och Kurikka. Skogscentralen har också fått in rapporter om observationer av drabbade träd i Alavo, Karvia, Parkano, Storå, Bötom, Östermark, Ilmola och Seinäjoki.

Det nordligare drabbade området täcker i praktiken hela Mellersta Österbotten och dessutom finns observationer från Södra Österbotten och åtminstone från Kronoby, Alahärmä, Kortesjärvi, Evijärvi och Lappajärvi i Österbotten.

I Södra och Mellersta Österbotten och i Norra Savolax orsakade röda tallstekeln skada redan under sommaren 2018. Ofta äter steklarna tallbarren på ett ställe i 2–3 år tills stammen kollapsar på grund av naturliga fiender som virussjukdomar och parasiter.

I sommar har röda tallstekeln påträffats på samma områden som i fjol men områdena är klart större och värre drabbade. Fjolårets torra och heta sommar är en bidragande orsak till att skadorna sprids så kraftigt.

Röda tallstekeln förekommer lokalt i stora massor med 5–6 års mellanrum och på större områden med 20–30 års mellanrum. Senast åt stekeln tallbarr på hundratusentals hektar stora områden i Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Satakunta åren 2008–2010. De stora skadorna sker ofta i rena tallbestånd på karga växtplatser.

Äter fjolårets barr

Röda tallstekeln äter tallens fjolårsbarr från juni till mitten av juli. I juli fäller sig de fullvuxna larverna till marken och spinner en kokong runt sig. De nya vuxna steklarna lägger i augusti–september ägg i barren och larverna börjar sedan igen äta barren i maj–juni nästa år. En stekel lever bara i ett par veckor.

Röda tallstekeln äter nästan inte alls nya barr, vilket betyder att träden ofta återhämtar sig väl. Skogsägare behöver inte oroa sig. Även om en stor del av tallarnas barrmassa äts upp stannar tillväxtförlusten på omkring 20 procent under 5 års tid. Också i riktigt illa drabbade bestånd dör bara enstaka träd, ofta som en följd av följdskador. Till exempel märgborrar kan döda träd som röda tallstekeln har försvagat.

Naturligt virus har påträffats på många platser

I slutet av juni har man på de drabbade områdena påträffat döende eller döda larver. Det här tyder på att den naturliga virussjukdomen håller på att förstöra stekelstammen.

På en del områden kommer stammen att dö redan i år men på många håll fortsätter ätandet sannolikt också nästa år. Ätandet upphör ändå snabbt i takt med att virussjukdomen sprids.

Det är möjligt att med flygplan sprida polyeder-virus som dödar tallsteklarna men Skogscentralen kommer inte att föreslå för Jord- och skogsbruksministeriet att viruset sprids över hundratusentals hektar skog. Åtgärden vore mycket dyr och den naturliga virussjukdomen förstör i vilket fall som helst stekelstammen.

Tallstekelstammen rasar ofta som en följd av virussjukdomar och parasiter. Bilden visar larver som har dött av viruset.