Rekordmånga deltog i Skogscentralens utbildningar i fjol | Skogscentralen

Rekordmånga deltog i Skogscentralens utbildningar i fjol

uutiskuva-koulutukset2.jpg
Man kan delta i Skogscentralens webbinarier och andra webbutbildningar hemma via nätet.
Finlands skogscentral ordnade nästan 800 utbildningar för skogsägare och skogsproffs i fjol. Över 17 000 skogsägare och 6 000 proffs deltog. Det var fler än rekordantalet från året innan.

Nyhet 27.3.2020 

Skatteföreläsningarna och utbildning om generationsskiften hörde till Skogscentralens populäraste utbildningar i fjol. Också skogsskador och naturhänsyn i ekonomiskog lockade många deltagare.  

– Skatteutbildningarna är en gammal favorit sedan flera år, och det märks både i deltagarantalet och i kundresponsen. Alla skogsägare kommer på ett eller annat sätt i kontakt med beskattning och skattedeklarationen varje år, säger Kirsi Greis, expert på skogsägarinformationstjänster vid Finlands skogscentral. 

Greis säger att generationsskiftena intresserar folk också för att man i Finland ofta blir skogsägare genom arv. Det finns många olika alternativ för ägararrangemang , och man deltar i föreläsningar och seminarier för att få stöd och kunna fatta underbyggda beslut. 

I fjol ordnades 580 utbildningar riktade till skogsägare och ungefär 200 för fackmän. En del av kurserna och föreläsningarna hölls inomhus, andra ute eller på nätet. 

Webbutbildningarna växer i popularitet 

Skogscentralen har ordnat webbutbildningar om till exempel egenkontroll av vård av ungskog, plantering och markberedning, om användningen av Laatumetsä-appen som hjälpmedel i egenkontrollen och om korridorgallring. Webbutbildningarna lockade över tvåhundra deltagare i fjol. 

De populäraste webbinarierna var webbinarieserierna om generationsskiften och om den nya lagen om enskilda vägar och väghållning. Sammanlagt följde över två tusen personer med Skogscentralens webbinarier i fjol. 

– Webbinarier är lätta att delta i antingen på arbetsplatsen eller hemma, och det är lätt att få det att passa in i kalendern. Deltagarna har i sin respons ansett att ämnena är aktuella och föreläsarna sakkunniga. Också tekniken har fungerat bra, säger personalexperten Taina Kokko vid Finlands skogscentral.  

Bara på nätet nu 

Också i år erbjuder Skogscentralen mångsidiga föreläsningar och kurser. Fram till slutet av maj hålls kurser och evenemang bara på nätet.  

Läs mer i nyheten: Skogscentralens evenemang och kurser flyttas till nätet eller skjuts upp 

Bekanta dig med kommande evenemang och kurser.

Mer information om webbutbildningarna och webbinarierna 

.