Provet för naturvårdskortet förnyades | Skogscentralen

Provet för naturvårdskortet förnyades

uutiskuva-luonnonhoito-osaamiskoe.jpg
I provet för skogsbrukets naturvårdskort får deltagarna svara på frågor om till exempel naturvårdsträd.
Finlands skogscentrals prov i naturvårdskunskaper har setts över inför proven år 2019. Ändringar har gjorts såväl i studiematerialet som i provinnehållet. Därtill kommer teoridelen av provet att ordnas digitalt framöver.

Skogscentralens prov i naturvårdskunskaper har förnyats i samarbete med Tapio Ab och det nya provet tas i bruk i år.

Provet i naturvård består av en teoridel med flervalsfrågor och ett fältprov. Båda delarna måste avläggas med godkänt för att provdeltagaren ska beviljas naturvårdskortet. 

Teoridelen kommer i fortsättningen att genomföras digitalt. Den består av 50 flervalsfrågor från 9 olika ämnesområden inom naturvård. Frågorna fokuserar på att känna igen strukturella drag hos naturobjekt och biologisk mångfald.

I fältprovet ska provdeltagaren känna igen naturobjekt och deras strukturella drag samt besvara frågor till exempel om naturvårdsträd och vattenvård. Uppgifterna i fältprovet berör såväl stämplingsposter som genomförda avverkningar och skogsvårdsarbeten. I fältprovet ingår också en uppgift där man ska identifiera träd-, busk- och växtslag.

- Provet för naturvårdskortet är ett praktiskt inriktat prov där du kan visa och stärka dina kunskaper om naturvård i ekonomiskogar. Naturvårdskortet bör i första hand avläggas av skogsmaskinförare, skogsarbetare och dem som planerar stämplingsposter och skogsvårdsarbeten, säger ledande expert på naturvård Riitta Raatikainen vid Finlands skogscentral.

Nytt i läromaterialet

Inför provet ska man studera valda delar av Tapios rekommendationer "Råd i god skogsvård". Från rekommendationerna har man till läromaterialet bland annat tagit avsnitt om strukturella drag och avverkningar i olikåldrig skog samt avsnitt som hör samman med markberedning och arrangemang inom vattenhushållningen.

Nytt i läromaterialet för provet är de råd i naturhänsyn i ekonomiskogar som tagits fram inom ramen för projektet Monimetsä. De innehåller anvisningar för hur man kan främja naturhänsynen i ekonomiskogarna i samband med olika slags skogsvårdsarbeten och avverkningar.

Anmäl dig till provet

Läroinrättningarna i skogsbranschen ger förberedande utbildning för provet för naturvårdskortet.

På Skogscentralens webbplats finns mer information om det förnyade läromaterialet och innehållet i det, målen för kunskaperna och var och när proven kommer att hållas. Via den här sidan kan man också anmäla sig till provet.

.