Produktmärket Lähipuu tilldelades miljövarudeklaration

Sågverksföreningen Suomen Sahayrittäjäts produktmärke för närproducerat virke, Lähipuu, har tilldelats en miljövarudeklaration. Enligt miljövarudeklarationen har sågvarorna ett litet kolavtryck och små miljöeffekter. Miljövarudeklarationen är den första inom sågbranschen i Finland.

Miljövarudeklarationen för produktmärket Lähipuu redogör för miljöeffekterna av sågvaror från små sågverk som förbundit sig till produktmärket. Deklarationen omfattar hela produktionskedjan från skogen till leveransen av de sågade trävarorna och visar att Lähipuu-produkterna bara lämnar ett litet kolavtryck. Naturresursinstitutet har gjort de undersökningar som krävs för miljövarudeklarationen.

- Miljöeffekterna har beräknats separat för sågvaror som torkats utomhus och sågats med antingen flyttbar eller stationär såg och för maskinellt torkade produkter, berättar projektchef Jouni Silvast från Finlands skogscentral.

Sågvaror från råvirke i närregionen

Sågföretagarnas förening har tagit fram produktmärket Lähipuu i samarbete med ett projekt vid Finlands skogscentral som handlar om forskning för bättre konkurrenskraft inom trävarubranschen. (Mer om projektet kan läsas på finska på adressen https://www.metsakeskus.fi/tutkimuksesta-kilpailukykya-puutuotealalle. Produktmärket, som offentliggjordes för ett år sedan, kan beviljas små sågar och hyvlerier som sågar produkter av råvirke från närskogarna.

- Användningen av närvirke ger klara miljöfördelar. Om sågvaror ska transporteras till exempel 100 kilometer till ett försäljningsställe eller en byggplats, kan transporten komma att motsvara hela kolavtrycket av skogsvården, avverkningen och sågningen, säger Silvast.

Små sågföretag kan dra fördel av Lähipuu-märket och miljövarudeklarationen vid marknadsföringen av sina produkter. Enligt Silvast kräver många europeiska länder redan idag att byggprodukter förses med miljövarudeklarationer som hjälper byggare, entreprenörer och planerare att bedöma miljöeffekterna.

Inom ramen för forskningsprojektet som leds av Silvasti har man också berett en miljövarudeklaration för timmerväggar. Dessutom har en arbetsgrupp tillsatts att utveckla miljökommunikationen bland företag i träbranschen.