Poststrejken påverkar också postgången till Skogscentralen | Skogscentralen

Poststrejken påverkar också postgången till Skogscentralen

uutiskuva-metsaanfi.jpg
Skogsärenden kan skötas elektroniskt i e-tjänsten MinSkog.fi. Bild: Mikko Vähäniitty/MCIPress
Poststrejken som inleddes på måndagen 11.11.2019 påverkar utdelningen av brev. I skogsärenden lönar det sig att i mån av möjlighet använda Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi.

Nyhet 11.11.2019

Finlands skogscentral rekommenderar elektronisk ärendehantering så länge som poststrejken pågår. Enligt det vi vet nu påverkas postutdelningen av post- och logistikunionen PAU:s strejk under tiden 11.11-24.11.2019.

Anmälningar om användning av skog och Kemera-dokument som har skickats med posten kan anlända till Skogscentralen senare än normalt, vilket påverkar den tid det tar att behandla dokumenten. På samma sätt rör sig också post som Skogscentralens skickar långsammare än vanligt så länge som strejken pågår. Största delen av Skogscentralens myndighetsärenden sköts numera elektroniskt.

- Vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd kan inledas då ansökan har anlänt till Skogscentralen. Det lönar sig att försäkra sig om att anmälningar om användning av skog som skickas per post har anlänt till Skogscentralen innan avverkningen inleds. Det är bra att komma ihåg att det är avsändarens ansvar att dokumenten levereras till Skogscentralen, säger Yrjö Niskanen, expert på projektförvaltning vid Finlands skogscentral.

Så länge strejken pågår rekommenderar vi att Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi används för hantering av skogsärenden. I tjänsten går det att lämna in Kemera-finansieringsansökan och anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. I tjänsten kan man också göra anmälan om användning av skog.

Mer information om strejken finns på finska på Postis webbplats.

.