Överträdelser av skogslagen upptäcks bättre än förr | Skogscentralen

Överträdelser av skogslagen upptäcks bättre än förr

uutiskuva-metsalain-valvonta.jpg
Med satellitmetoden kan man upptäcka oanmälda avverkningar. På det röda området har avverkningar observerats. Det bruna området är Skogscentralens övervakningsuppgift. För de orangea områdena har det lämnats in avverkningsanmälan, så som lagen kräver.
Finlands skogscentral övervakar med satellitbilder och fältgranskningar att avverkningarna av skog sker enligt lagen. Från och med i fjol har granskningarna riktats in på genomförda avverkningar och speciellt kritiska objekt, till exempel avverkningar i närheten av vattendrag. I fjol upptäcktes över hundra misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet.

Finlands skogscentral införde täckande satellitövervakning av avverkningar i hela landet 2019. Med satellitmetoden upptäcker man om det gjorts avverkningar utan att virkesköparen eller skogsägaren lämnat in en anmälan om användning av skog, vilket skogslagen kräver. Med satellit avslöjas också om avverkningar inkräktat på eller kommit för nära sådana särskilt viktiga livsmiljöer som är skyddade i skogslagen. 

I fjol avslöjade övervakningsmetoden 31 objekt där man misstänkte att minst 0,5 hektar av en särskilt viktig livsmiljö hade avverkats. På hundratals avverkningsfigurer upptäcktes misstänkta försummelser att lämna in anmälningar om användning av skog. 

Totalt utreddes 110 misstänkta överträdelser av skogslagen, varav 33 gick vidare till polisundersökning. Behandlingen av de misstänkta fall som upptäcktes 2019 pågår delvis fortfarande, och antalet kommer sannolikt att öka. 

Antalet utredda fall fördubblades från året innan och trefaldigades jämfört med 2017. Två av tre misstänkta lagöverträdelser gällde försummelse av anmälan om användning av skog och en dryg fjärdedel avverkning i en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagen, antingen helt eller delvis. 

– Vår uppfattning är att man inte har blivit sämre på att följa lagen, utan att misstänkta överträdelser upptäcks betydligt bättre tack vare den nya övervakningsmetoden. De avsiktliga överträdelserna av skogslagen har varit få. De misstag som skett vid avverkningarna har berott på den mänskliga faktorn, till exempel glömska eller brister i informationsgången, säger Aki Hostikka, servicechef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral. 

Överträdelser av skogslagen leder till några enstaka bötesstraff varje år, men i allmänhet avbryter polisen sina undersökningar. 

Bättre insyn i hur skogarna används 

Skogscentralen kommer i fortsättningen att kunna övervaka virkesdrivningens effekter på skogsnaturens mångfald och producera mångsidig naturinformation bättre än tidigare. 

– När övervakningen av skogslagen blir effektivare och metoderna utvecklas ökar insynen och öppenheten i hela skogsbranschens verksamhet, säger Hostikka. 

I lagövervakningen görs också riktade granskningar. I samband med granskningarna samlar Skogscentralens granskare in geografisk information om till exempel naturvårdsträdens kvalitet och antal, lågor, skyddszonerna vid vattendrag och bevarade livsmiljöer. Den informationen kommer också att sparas i Skogscentralens kommande skogs- och naturinformationssystem. 

Granskningsinformationen skickas till skogsägarna, till den skogsfackman som ansvarat för virkesdrivningen och till organisationernas kvalitetsansvariga. Aktörer i skogsbranschen kan använda informationen i sitt eget kvalitetsarbete och bli ännu bättre på att ta hänsyn till naturvärden. 

Mer information om de misstänkta överträdelserna av skogslagen under åren 2017-2019 finns i Skogscentralens mediematerial.

.