Öppna skogsdata kan börja laddas ned från början av mars | Skogscentralen

Öppna skogsdata kan börja laddas ned från början av mars

uutiskuva-avoin-metsatieto-maaliskuu.jpg
Öppna skogsdata ger fler möjligheter att utveckla mångsidiga tjänster för skogsägarna och företagen.
Skogsdata som administreras av Finlands skogscentral kan börja utnyttjas ännu effektivare från och med 1.3.2018 när ändringarna i lagen om skoglig information träder i kraft. Sådana skogsdata som betraktas som miljöinformation står i fortsättningen till förfogande i på de nya sidorna om öppna data i tjänsten MinSkog.fi.

I mars öppnas nya sidor på Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi. Via de nya sidorna kan man fritt ladda ned information om skogstillgångar, särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, anmälningar om användning av skog och Kemera-arbeten.

- För att läsa öppna skogsdata behöver användarna till en början ett program för geografisk information. I sommar kommer tjänsten att utökas med en karttjänst som kan användas med webbläsare, berättar Jorma Jyrkilä, servicechef för skogsdata vid Finlands skogscentral.

I samband med öppna skogsdata lämnar Skogscentralen inte ut skogsägarnas namn- eller kontaktuppgifter. För utlämnandet av sådana uppgifter förutsätts även i fortsättningen skogsägarens samtycke, ett särskilt uppdrag eller någon annan grund som nämns i lagen. Inte heller fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar ingår i den öppna informationen. Den som söker information och därvid sammanför öppna skogsdata med uppgifter som tagits från andra register ska se till att informationen används korrekt.

Skogscentralen samlar in och underhåller skogsdata hela tiden. Exempelvis är uppgifterna om särskilt viktiga livsmiljöer som avses i skogslagen inte till alla delar aktuella för närvarande, men de preciseras allteftersom materialet bearbetas.

Öppna skogsdata skapar grunden för nya tjänster

Skogscentralen hoppas att de kommersiella aktörerna så fort som möjligt börjar utveckla tjänster för skogsägare och skogsserviceföretag utifrån öppna skogsdata.

- Vi hoppas att öppna skogsdata ska främja digitaliseringen inom skogsindustrin och diversifiera serviceutbudet för skogsägarna. I fortsättningen får aktörerna i skogsbranschen också i större utsträckning tillgång till skogsägarnas kontaktuppgifter för direktmarknadsföring.

Idéer till nya tjänster behandlas bl.a. på hackathon-evenemanget som hålls i Helsingfors Mässcentrum 18–20.5.2018. I hackathonet deltar konkurrerande team som har som mål att ta fram en tillämpning för utnyttjandet av öppna skogsdata.

Datainnehållet i tjänsten MinSkog.fi är nästintill oförändrat för inloggade skogsägare och aktörer. I fortsättningen visas emellertid inga uppgifter i euro i uppgifterna som beskriver skogen, såsom de uppskattade intäkterna vid avverkning. I tjänsten kan man också framöver använda skogsdata, miljöinformation och naturinformation som gäller den egna fastigheten samt uträtta skogsärenden elektroniskt.

.