Nya sätt att ta fram skogsdata intresserar i Europa | Skogscentralen

Nya sätt att ta fram skogsdata intresserar i Europa

uutiskuva-databio1.jpg
Skogsproffs från olika håll i Europa bekantade sig med det finländska skogsbruket under Databio-projektets skogsutfärd i Kyrkslätt. Juho Heikkilä, ledande expert på skogsdata, berättade för gästerna hur Skogscentralen samlar in skogsdata.
Europeiska skogsproffs är intresserade av hur skogsdata tas fram och utnyttjas i Finland. I det EU-finansierade Databio-projektet har man prövat mobilapplikationer, satellitbilder och -data och drönare i insamlingen av skogsdata. De här nya metoderna har förutom i Finland testats också i Belgien, Tjeckien och Spanien. Den nya teknologin, öppet tillgänglig information och digitaliseringen gynnar hela skogsbranschen i framtiden.

Nyhet 4.10.2019

I framtidens skog kan en drönare upptäcka om beståndet lider av brist på bor. Satellitbilder visar förändringar som sker i skogen och med hjälp av informationen kan man till exempel bromsa granbarkborreskadorna i södra Europa.

I Finland kan någon som kör på en skogsväg ta fram sin mobiltelefon och meddela att stormen har fällt träd eller att vägen är sönder. Informationen sparas i karttjänsten och syns också för andra som använder vägen.

De här digitala metoderna har testats i Databio-projektet i Finland och utrikes. Erfarenheterna från den två år långa pilotperioden är lovande.

- Finland är på många sätt en vägvisare ute i världen när det kommer till skogsfrågor. Finland använder till exempel standardiserad och öppen skoglig information, vilket möjliggör att informationen kan flyttas via gränssnitt mellan olika applikationer och aktörer. Det här har varit intressant för våra utländska samarbetspartner, säger Virpi Stenman, som är projektchef för Databio-projektet vid Finlands skogscentral.

Erfarenheter och idéer för utveckling av skogsdata

I Databio-projektet har man samlat erfarenheter av big data och hittat nya idéer för utnyttjande av skogsdata.

I Belgien har man testat hur satellitbilder kan utnyttjas i inventeringen av skog. Med hjälp av information insamlad med satellitbilder och mobilapplikationer kan man bilda en helhetsbild av skogen.

I Tjeckien har man testat hur man med hjälp av tolkning av förändringar i satellitdata kan upptäcka skogsskador redan i ett tidigt skede. Lösningen har väckt intresse också i Frankrike och Kroatien, där skogsskador är ett växande problem.

I Spanien har man tagit reda på hur satellitdata och terrängdata kan utnyttjas i prognosen av beståndsbeteckningar.

Databio-projektets systerorganisationer och samarbetspartner berättade om resultaten av piloterna i Helsingfors 1-2.10. Kring 70 inbjudna gäster från skogsbranschens organisationer i 12 europeiska länder deltog.

Projektet avslutas i slutet av 2019.

- Under projektets gång har vi skapat internationella samarbetsnätverk som garanterat är till nytta också i framtiden, säger Stenman.

Mer information om Databio-projektet finns på finska på Skogscentralens webbsida.

Resultaten av Databio-projektets pilotförsök presenterades under ett två dagar långt evenemang i Helsingfors i början av oktober. Bild: Veikko Iittainen 

.