Ny webbutbildning om skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer | Skogscentralen

Ny webbutbildning om skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer

uutiskuva-elinymparistot.jpg
Deltagarna kan gå webbutbildningen om livsmiljöer självständigt i en elektronisk lärmiljö.
Vad är de särskilt viktiga livsmiljöerna som avses i 10 § i skogslagen? Hur kan jag känna igen sådana och vad betyder de för tryggandet av den biologiska mångfalden i skogen? Svar på dessa frågor ges på den nya webbutbildningen om skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer. Utbildningen riktar sig till såväl skogsägare som skogsfackmän.

Nyhet 1.6.2020

Webbutbildningen om livsmiljöer består av sex delar. I den första delen redogörs för särskilt viktiga livsmiljöer och de allmänna förutsättningarna för dem. De följande delarna handlar om omedelbara närmiljöer vid små vattendrag, torvmarksmiljöer och mindre lundområden. Vidare behandlas skogsholmar på torvmarker, klyftor, raviner och stup samt sandfält, berg i dagen, stenbunden mark och blockfält.

På webbutbildningen ges information om dessa livsmiljöers särdrag och hur man identifierar och avgränsar dem. Utbildningsmaterialet innehåller rikligt med överskådliga illustrationer och därtill små repetitionsuppgifter.

– De som går webbutbildningen får förståelse för betydelsen av särskilt viktiga livsmiljöer när det gäller att trygga mångfalden och verktyg för att identifiera och trygga olika objekt, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.  

Utbildningsmaterialet grundar sig på bestämmelserna om särskilt viktiga livsmiljöer, beredningsmaterialet för bestämmelserna samt Finlands skogscentrals tolkningsrekommendation.

Webbutbildningen ges på finska. Den är avgiftsfri och man kan gå den självständigt i en elektronisk lärmiljö. Det går att pausa i utbildningen och fortsätta nästa gång där man blev senast. Det går också att ta ett enskilt avsnitt i taget. 

Mer information om webbutbildningar finns på Skogscentralens webbplats.

Logga in i tjänsten för de finska webbutbildningarna här. Registrera dig i tjänsten om du inte har användarnamn och lösenord sedan tidigare. 

I anslutning till webbutbildningsmaterialet har Skogscentralen också publicerat två videor som kort beskriver förfarandet för att anmäla avverkningar som gränsar till särskilt viktiga livsmiljöer och granskningarna av dem på Skogscentralen. 

Ta en titt på videorna:

Metsälain 10 pykälän tulkinnat ja hakkuutarkastukset - Osa 1

Metsälain 10 pykälän tulkinnat ja hakkuutarkastukset - Osa 2

.