Ny webbutbildning om naturhänsyn i ekonomiskog | Skogscentralen

Ny webbutbildning om naturhänsyn i ekonomiskog

uutiskuva-monimetsa-koulutus.jpg
Hur kan jag öka den biologiska mångfalden i min skog? Och vad kan jag göra för att minska belastningen på vattendragen? De frågorna får du svar på i en ny webbutbildning om naturhänsyn i ekonomiskog. Kursen är gratis och den produceras av Finlands skogscentral och Tapio Ab inom ramen för det riksomfattande projektet Monimetsä.

Nyhet 28.1.2020

Skogsägare kan lära sig mer om naturhänsynsmetoder i en ny webbutbildning som producerats inom Monimetsä-projektet. Utbildningen är gratis och man kan ta del av den på egen hand i en lärmiljö på webben.

Materialet innehåller bland annat information om vad man vill uppnå genom att lämna naturvårdsträd, hurudana träd som gör sig extra bra som naturvårdsträd och vilken betydelse död ved har i ekonomiskog.

- Webbutbildningen är ett flexibelt sätt att studera när som helst och var som helst. Du kan stoppa utbildningen och nästa gång fortsätta där du blev. Utbildningen innehåller information, åskådliggörande bilder, små repetitionsuppgifter och länkar till informationskällorna, säger personalexperten Taina Kokko vid Skogscentralen.

Finns många sätt att trygga artrikedomen

Monimetsäs projektchef Sanna Kotiharju vill uppmuntra skogsägarna att fundera på sina egna mål vad gäller naturhänsyn. Det är bra att diskutera naturhänsynen med skogsproffsen alltid när man planerar avverkningar eller kommande skogsvårdsarbeten.

- När man planerar och fattar beslut kan man ha nytta av checklistan för naturhänsyn, som innehåller flera olika sätt att upprätthålla och öka mångfalden i skogen. Många av metoderna är billiga och lätta att genomföra, till exempel att spara ekonomiskt mindre värdefulla lövträd som naturvårdsträd vid avverkningarna, säger Kotiharju.

Naturhänsynsvandringarna fortsätter

I fjol ordnade Skogscentralen naturhänsynsvandringar. De blev populära och kommer att fortsätta i olika delar av landet i år. På vandringarna går vi igenom de vanligaste metoderna för naturhänsyn i ekonomiskog och berättar vilken betydelse de har för att trygga skogsnaturens mångfald.

Ute vid objekten i skogen kan vi diskutera fritt, och deltagarna kan ställa frågor till skogsproffsen. Närmare uppgifter om var och när vandringarna ordnas kommer att dyka upp i Skogscentralens evenemangkalender  under vårens lopp.

Monimetsä-projektet ordnar i år också webbinarier om naturhänsyn i ekonomiskog. På ett webbinarium i mars presenteras naturhänsynsmetoder som används vid avverkningar och skogsskötsel. Fjolårets Säästä, hoida ja suojele-webbinarier (spara, vårda och skydda) finns bandade och fritt tillgängliga på webbsidan för Monimetsä-projektet.

Projektet Monimetsä - nästa steg i naturhänsynen 2019-2022 genomförs av Skogscentralen i samarbete med Jord- och skogsbruksministeriet, Tapio Ab, Skogsindustrin rf och MTK.

Nyheten är uppdaterad 29.1.2020 med en ändring av ordval från att checklistan innehåller tiotals olika sätt att upprätthålla och öka mångfalden i skogen till flera olika sätt att upprätthålla och öka mångfalden i skogen.

.