Ny webbtjänst förbättrar tillgången till naturprodukter | Skogscentralen

Ny webbtjänst förbättrar tillgången till naturprodukter

En kvinna plockar granskott iklädd en keps med myggnät.
I den nya webbtjänsten Kerääjä.fi finns mycket information för dem som samlar naturprodukter. För att plocka granskott krävs alltid markägarens tillstånd.
Tjänsten Kerääjä.fi för samman insamlare av naturprodukter, personer som erbjuder utbildning i ämnet, förmedlare och köpare. I tjänsten kan företag i branschen meddela vilka naturprodukter de behöver och hitta personer som samlar eller plockar dem. Naturproduktssamlare kan i tjänsten skaffa ett elektroniskt samlarkort. Tjänsten har tagits fram som en del av projektet Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista.

Nyhet 28.9.2020 

Kerääjä.fi är en gemensam webbtjänst för personer som samlar naturprodukter, personer som erbjuder utbildning i branschen och företag som förmedlar och köper råvarorna.

Företag som förmedlar naturprodukter kan i tjänsten meddela vilka råvaror de vill köpa och nå det egna områdets samlare. I tjänsten finns också information om god praxis vad gäller insamlingen av naturprodukter, allemansrätten och relaterade utbildningar.

– De finska skogarna är fulla av rena råvaror av toppkvalitet, men det har varit svårt att organisera insamlandet av dem. Beklagligt många företag i branschen har svårigheter att få tillräckligt med råvaror. Företagen når inte dem som samlar in produkterna och de som samlar produkterna vet inte vilken råvara som just nu efterfrågas. I Kerääjä.fi får alla som samlar in produkter information om vilka råvaror och hur mycket som behövs, säger projektchef Marko Ämmälä vid Finlands skogscentral.

Fler än 200 insamlare och köpare av naturprodukter har redan registrerat sig i tjänsten Kerääjä.fi och antalet ökar hela tiden. Ett omfattande register över utbildade insamlare och företag i branschen uppstår så småningom i tjänsten.

Insamlarkort i tjänsten

Genom att registrera sig i Kerääjä.fi-tjänsten får insamlare information om kommande utbildningar och anvisningar om insamling av naturprodukter. Det går också att få ett elektroniskt insamlarkort i tjänsten. På kortet antecknas alla insamlingskurser som personen har gått.

– Utbildningen är riksomfattande och enhetlig och ger insikt i insamlingen av naturprodukter. Med kortet kan insamlare visa för köpare att de känner igen arterna, att de samlar hållbart, att de följer kvalitetskriterierna och att de kan förbehandla råvarorna, säger Ämmälä.

Utbildningarna för insamlare ordnas av behöriga utbildare på olika håll i Finland.

Tjänsten Kerääjä.fi har tagits fram som en del av projektet Kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista som finansieras av Jord- och skogsbruksministeriet. I projektet deltar Finlands skogscentral, Helsingfors universitets Ruralia-institut och Naturresursinstitutet. Nätverket för naturföretagande i Finland ansvarar i framtiden för upprätthållandet av tjänsten.

.