Ny guide hjälper dig förebygga granbarkborreskador | Skogscentralen

Ny guide hjälper dig förebygga granbarkborreskador

Bild: Sami Karppinen
Finlands skogscentral har i samarbete med Skogsforskningsinstitutet publicerat en broschyr om hur man förebygger granbarkborreskador. Publikationen riktar sig till alla skogsägare.

Vad ska du göra om du upptäcker stående döda granar, enskilda eller i grupp, i en gammal grandunge? Kan granbarkborre eller någon annan barkborre vara orsaken till detta?
Särskilt i kanten av gläntor och på torra växtplatser är det ofta granbarkborrar som varit i farten. Granbarkborrarna började sprida sig från Sydöstra Finland under den torra och varma sommaren 2006. På senare år har det förekommit skador i hela södra Finland.
Skogscentralen har i samarbete med Skogsforskningsinstitutet (Metla) publicerat en guide om granbarkborrar som är avsedd för alla skogsägare. Guiden innehåller råd bland annat om hur du upptäcker granbarkborrar, hur de förökar sig och hur du kan bekämpa dem.
LokalTapiola och Pohjola Försäkring har understött sammanställandet av publikationen.

Läs guiden här (pdf)

Skogscentralen och Skogsforskningsinstitutet följer upp granbarkborrestammens utveckling. Observationer av svärmning finns på Skogscentralens webbplats http://www.metsakeskus.fi/metsatuhot

.