Nu syns dina skogsfastighetsdata också i Suomi.fi | Skogscentralen

Nu syns dina skogsfastighetsdata också i Suomi.fi

I Suomi.fi-skogsfastighetsruppgifterna ser du bl.a. arealen, uppgifter om beståndet och naturobjekt.
Kontrollera uppgifterna om dina skogsfastigheter i Suomi.fi. Mer detaljerade skogsdata finns i tjänsten MinSkog.fi.
I Suomi.fi-webbtjänsten kan du kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i olika myndigheters register. Nu finns också uppgifter om dina skogsfastigheter på Suomi.fi.

Nyhet 6.2.2020.

När du identifierar dig i Suomi.fi kan du kontrollera vilka uppgifter som finns om dig i den offentliga förvaltningens register. För de skogsfastigheter du äger visas bland annat areals-, bestånds- och naturuppgifter. Om du vill läsa mer detaljerade uppgifter om din skog kan du gå från Suomi.fi direkt till MinSkog.fi.

Suomi.fi är en webbtjänst för medborgare, företag och samfund. I tjänsten kan du utöver registeruppgifter söka information för olika livssituationer och anvisningar för hur du ska hantera olika ärenden. Under samma inloggning i Suomi.fi-webbtjänsten kan du hantera ärenden tryggt med flera olika organisationer. I Suomi.fi kan du också ge någon annan fullmakt att hantera ärenden, till exempel skatteärenden, för din räkning.

Håll dina egna registeruppgifter aktuella

För närvarande visar Suomi.fi förutom uppgifter om skogsfastigheter bland annat person-, fordons-, körkorts-, fastighets- och handelsregisteruppgifter. Du ser också vilka medborgar- eller kommuninitiativ du har deltagit i.

Det är bra att hålla egna registeruppgifter aktuella. Om du märker fel i uppgifterna om dig, följ den registeransvariges anvisningar för att åtgärda dem. Anvisningarna finns i anslutning till varje enskilt register.

 Registeruppgifter som visas i Suomi.fi och modellexempel på uppgifter.

.