Naturvårdsprojekt med hyggesbränning och iståndsättning av livsmiljöer | Skogscentralen

Naturvårdsprojekt med hyggesbränning och iståndsättning av livsmiljöer

uutiskuva-luonnonhoito-kulotus.jpg
Träden som brunnit och förkolnat i hyggesbränningen blir viktiga livsmiljöer för brandarter. Foto: Tiina Karjalainen
Den 14 oktober öppnar Finlands skogscentral årets tredje och sista ansökningsrunda för naturvårdsprojekt. Nu letar Skogscentralen efter verkställare av 24 olika projekt där man hyggesbränner, vårdar vattendrag, iståndsätter torvmarks- och småvattenslivsmiljöer och vårdar lundskog.

Hälften av de naturvårdsprojekt som nu öppnats för ansökan handlar om hyggesbränning som främjar den biologiska mångfalden. Hyggesbränningsprojekt finns att söka i nio olika landskap, och de ska genomföras i vår och sommar.

När man naturvårdsbränner skogsmark ger det förkolnat trä och död ved som många numera sällsynta insekts- och svamparter behöver. Den variation som hyggesbränningen skapar i livsmiljöerna gynnar också många fåglar och däggdjur, säger Riikka Salomaa, expert på naturvård vid Finlands skogscentral.

Hyggesbränning för biologisk mångfald har funnits med i projektansökningsrundan också tidigare, och de har väckt intresse bland aktörerna i skogsbranschen. Förra sommaren utförde skogsvårdsföreningen i Södra Savolax hyggesbränning på sex hektar skogsmark i Ripatti by i Hirvensalmi.

Hos oss fick vi hyggesbränningen gjord i tid tack vare den torra våren. Kravet på noggrann förhandsplanering betalade sig tillbaka i genomförandet. Arbetet gick lätt när man på förhand hade tänkt ut hur det skulle göras, säger kundchefen Vesa Väänänen vid skogsvårdsföreningen.

Finansieras med statliga Kemera-medel 

Bland de projekt som nu öppnas för ansökan finns också vård av lundskog, vattenvårdsprojekt och iståndsättning av livsmiljöer på torvmark och vid småvatten i olika delar av landet.

Aktörer som är beredda att ta helhetsansvaret för ett av Skogscentralens naturvårdsprojekt kan skicka in en ansökan.

För naturvårdsprojekten beviljas Kemera-finansiering som täcker kostnaderna för planering och verkställande. Den aktör som väljs att verkställa ett projekt ska själv ansöka om Kemera-finansiering.

Närmare uppgifter om de olika projekten kommer att läggas upp på Skogscentralens webbplats inom de kommande tre veckorna.

Ansökningstiden är cirka 3-4 veckor beroende på projekt.

.