Något fler granbarkborrar i år än de senaste åren | Skogscentralen

Något fler granbarkborrar i år än de senaste åren

Närbild på ett finger som pekar på en där det finns små bruna spånhögar.
De bruna spånhögarna på barken är ett tecken på att granbarkborren har angripit trädet.
Granbarkborrarna flög livligt i skogarna ännu i augusti och september. Sommarens första nya barkborregeneration blev fullvuxen i juli och svärmade i augusti. Hur det går för den andra generationen beror på hur vädret är i oktober.

Nyhet 21.10.2020 

Det varma höstvädret har gynnat granbarkborren, som förstör granbestånd. Under augusti och september fastnade ungefär en tredjedel av hela sommarperiodens fångst av granbarkborrar i uppföljningsfällorna i södra och mellersta Finland.

– Den ovanligt varma hösten har höjt risken för att en andra barkborregeneration ska utvecklas till fullvuxna före vintern. Om vintern är mycket mild kan individer som blivit kvar under barken överleva till våren, säger Pekka Kuitunen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Barkborreuppföljningen visar att det har varit fler granbarkborrar i år än de tre föregående åren. Kraftigast svärmade de på vårvintern.

Fram till mitten av augusti hade över 15 000 granbarkborrar observerats på sju orter. Observationerna gjordes vid uppföljningsställena i Vichtis, Borgnäs, Hautjärvi, Lappträsk, Valkeala, Nyby (i Nastola) och Rautalampi. I september hade en mängd som överskrider riskgränsen fastnat i fällorna i Mörskom och Villmanstrand. 

För bort fallna och skadade träd från skogen

Granbarkborren utnyttjar effektivt stormfällen och svaga barrträd när den förökar sig. I september drabbades västkusten av stormen Aila, som fällde och skadade träd i skogarna. 

– Efter stormen bör man få bort de här barrträden från skogen, om större mängder träd har skadats. Träd som fallit på senhösten och vintern blir en ypperlig förökningsplats för granbarkborren i vår, säger Kuitunen. 

Enligt Kuitunen höjer några enstaka stormfällen inte betydligt risken för insektsskador, och de kan med fördel lämnas kvar i skogen som död ved som ökar den biologiska mångfalden. 

Naturresursinstitutet, Finlands skogscentral och frivilliga skogsvårdsföreningar följde under sommaren antalet granbarkborrar med hjälp av feromonfällor på 40 orter i södra och mellersta Finland. Fällorna placeras årligen ut på ytor som avverkats på vintern, intill grandominerade skogskanter.

.