MinSkog-introdagen hjälper nya skogsägare på traven

MinSkog-introdagen är en bra inledning till ämnen som gäller skogsägande och förvaltning av skogsegendomen. Foto: Mari Oja
Varje år deltar ca 500 nyblivna skogsägare på MinSkog-introdagarna som hålls på olika orter i landet. Introdagarna hålls nästa gång i månadsskiftet januari–februari 2019.

Under MinSkog-introdagen går man igenom grunderna inom skogsägande, skogsrelaterade termer samt skogsägarens rättigheter och skyldigheter. Vidare diskuteras målen för skogsägandet, kretsloppet i skogen, skogsvård, virkeshandel och skogsbeskattning.

En bra start för nya skogsägare

MinSkog-introdagen, som behandlar grundläggande frågor om skogsägande, ordnades på åtta orter i september. I Seinäjoki deltog tio nyblivna skogsägare. Nästan alla hade antingen ärvt skog, fått skog i gåva eller köpt skog nyligen och medgav att de nog är noviser när det gäller skogsärenden.

- Det här var en bra dag och ett bra baspaket, på det hela taget ett nyttigt program. Tidigare har jag fått enstaka information om skogsfrågor men nu har jag fått grepp om helheten. Skogsvård är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över flera generationer. Skogsvård lönar sig på lång sikt, konstaterade Riika Isola, en av deltagarna.

Nya skogsägare önskar oftast information särskilt om sådana skogsvårdsarbeten som blivit aktuella just i den egna skogen. Dessutom är virkeshandel och beskattning saker som kan ge huvudbry.

- Skogsfrågorna är vanliga saker som man kan lära sig. Det är klart att ämnet känns främmande om man inte tidigare haft att göra med det. Men det är ingen anledning att låta sig skrämmas av främmande ord och termer. Genom att fråga kan man lära sig mer och gå framåt i skogsägandet, uppmuntrar Kaisa Laitinen, expert på skogsägartjänster vid Finlands skogscentral.

Fördjupad information på MinSkog-grundkurs

MinSkog-introdagen är en bra inledning till ämnen som gäller skogsägande och förvaltning av skogsegendomen. På MinSkog-grundkursen får deltagarna sätta sig in i de viktigaste frågorna. Utbildningen omfattar fem kvällar och en exkursion. Grundkursen ordnas nu också som webbföreläsningar från och med den 30 oktober.

MinSkog-introdagen anordnas nästa gång i månadsskiftet januari–februari.

Mer information om MinSkog-utbildningar och det övriga kursutbudet finns i evenemangskalendern.