MinSkog-användarna är aktiva skogsvårdare | Skogscentralen

MinSkog-användarna är aktiva skogsvårdare

Harvennettu mäntymetsä. Nainen istuu puunrungolla.
En stor del av MinSkog-användarna deltar själva i skötseln av sin skog.
I fjol frågade vi användarna av e-tjänsten MinSkog.fi vem som sköter deras skogar. De vanligaste svaren var “Jag gör största delen själv“ och “Vi utför skogsvårdsarbetena tillsammans inom familjen”.

Över hälften uppgav att de gör största delen själv. Nästan en tredjedel utför skogsarbeten tillsammans inom familjen. Också av dem som gör det mesta själv uppgav flera att de anlitar professionell hjälp för de tyngre jobben. En av de som svarade sammanfattade det så här: “Jag gör själv allt jobb som kan skötas med utrustning som jag orkar bära”. 

Många vill värna om naturen 

De fria kommentarerna visar att naturen är viktig för många. En av dem som svarade har som sitt huvudsakliga mål att genom skydd åstadkomma en naturvårdsskog. En annan uppgav att hen i 25 års tid vårdat skogen på ett sätt som ökar den biologiska mångfalden och främjar många fåglars häckning. 

– Som människor i allmänhet så är också skogsägarna olika och värdesätter olika saker. Under de senaste åren har naturvärden och olika mål kommit upp allt mer när jag träffat skogsägare. För en stor del av ägarna finns det många värden i skogen, och vilket värde som är viktigare beror på livssituationen. För skogsägaren är det bra att fundera vad man själv vill med sin skog på lång sikt. När du vet vad du har för mål är det lättare att planera och besluta om hur du sköter skogen, säger Veikko Iittainen, servicechef för skogsägartjänster. 

Drygt 5 000 skogsägare inloggade i MinSkog.fi svarade på enkäten. Av svaren skulle man kunna dra slutsatsen att majoriteten av MinSkog.fi-användarna är självverksamma och aktiva skogsägare. 

Viljan finns, men inte konditionen, kunskapen eller tiden 

Skogsägarnas stigande ålder märktes i svaren, då några berättade att de inte längre riktigt skulle orka sköta skogen själva och att behovet att anlita skogsfackmän kommer att öka i framtiden. Många uppgav också att deras skog stått ganska oskött eftersom de saknar kunskap, tid och ork. 

Råd och röjare finns i MinSkog.fi 

Ett stort antal serviceproducenter i skogsbranschen har registrerat sig i MinSkog.fi, så om du behöver råd eller någon som utför skogsvårdsarbeten kan du använda Tjänstekatalogen i MinSkog.fi. Där kan du söka skogsproffs enligt kommunen där skogen finns, enligt kommunen där du bor eller enligt företagets verksamhetsområde. Du kan också välja serviceproducenter som du meddelar om skötselobjekt i din skog och sedan välja den lämpligaste av dem. Om det är aktuellt att sälja virke kan du lämna en offertförfrågan till den digitala virkeshandelsplatsen Kuutio i MinSkog.fi. 

I april frågar vi dig om naturhänsyn 

I april lanserar vi en ny kampanj med naturhänsyn i ekonomiskog som tema. I samband med det görs också en enkätundersökning bland alla användare av e-tjänsten MinSkog.fi, och alla som svarar deltar i utlottningen av ett pris. Vi kommer att berätta om kampanjen i våra nyhetsbrev och på vår webbplats. 

 

Läs mer 

Röjsåg lottades ut i MinSkog.fi-kampanj 

.