Meddela om skogsskador i anmälan om användning av skog | Skogscentralen

Meddela om skogsskador i anmälan om användning av skog

Ett träd som gått av i stormen.
Typiska skogsskador är storm-, insekts- och snöskador.
Skogsskador ska anges i anmälan om användning av skog i de fall då skadan är orsaken till att man planerar att avverka. Noteringarna om skador ger viktig information om skogarnas hälsa och skadesituationen över lag. Skogscentralen sammanställer och uppdaterar skadeinformation på en karta som finns tillgänglig för skogsproffs och andra.

Uppgifterna om skogsskador i anmälan om användning av skog ger viktig information och hjälper Skogscentralen att lokalisera och statistikföra skadorna. Skogsskador ska alltid anges om det är skadan som lett till att man planerar att avverka. Enstaka träd som samlas från ett större område behöver inte anges.

Skadorna anges skilt för varje figur som drabbats. Uppgifterna som berättar om avverkningen är syfte med avverkningen och avverkningssätt. Om det handlar om stormskador och insektsskador anger man koden 6: skogsskadeområde. Ange dessutom en kod som preciserar avverkningssättet och typen av skada, till exempel:

  • 20: stormskadeområde, beståndsvårdande avverkning, typ av skada 1504 
  • 21: stormskadeområde, förnyelseavverkning, typ av skada 1504 
  • 22: insektsskadeområde, förnyelseavverkning, typ av skada 1600 
  • 23: insektsskadeområde, beståndsvårdande avverkning, typ av skada 1600 

Snöskador och skogsbränder märks ut med kod 6: skogsskadeområde i fältet för syftet med avverkningen. Dessutom anges avverkningssättet och en kod som preciserar typen av skada. 

  • snöskada: 1501 
  • brandskada: 1503 

Skadekoderna bör användas i anmälan om användning av skog alltid då det är möjligt. På så sätt blir skadestatistiken mer tillförlitlig. Undvik helst att skriva text i fältet för tilläggsuppgifter. Skadekoderna som används finns på Skogscentralens webbplats

Aktuell information om skogsskador på kartan 

Till de vanligaste skogsskadorna hör storm-, insekts- och snöskador. Hjortdjursskador får Skogscentralen information om genom särskilda skadeanmälningar. 

Skogscentralen samlar de uppgifter om skador som anges i anmälan om användning av skog och uppdaterar dem i en karttjänst. På kartan kan skogsproffs och andra intresserade se aktuell information om skadeläget i olika delar av landet. 

Anmälningar om användning av skog i samband med skogsskador 

.